Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK

VOORTZETTING DER OPERATIËN IN NOORD-FRANKRIJK

k, DE ENGELSCHEN NA DEN SLAG VAN LE CATEAU TOT'HET OVERGAAWVAN DE MARNE

E terugtocht van het Engelsche leger op ï8 Augustus werd gedekt door 2 cavalerie-brigadesy die de over St.Quentin vervolgende Duitsche cavalerie nabij de One met verlies terugsloegen. Op 20

Augustus werd het per spoortrein uit het Zuidoosten naar Amiens aangevoerde 7e Fransche legerkorps, dat bestemd was voor het nieuwe 6e Leger, grootendeels verzameld links van de Engelschen, met den rechter vleugel ter hoogte van Roye. Het 5e Fransche Leger stond tusschen Guise en La '. Fère, achter de Oise.

De vijand vervolgde met groote kracht; 5 a 6 Duitsche legerkorpsen stonden aan de Somme en tegenover het 5e Fransche leger, terwijl ten minste 2 legerkorpsen op het Engelsche front aanrukten en 3 of 4 andere tegenover het 6e Fransche Leger verschenen.

Op 29 Augustus besprak generaal Joffre den toestand met den Engelschen bevelhebber. Er werd besloten dat de Engelschen verder zouden teruggaan tot nabij de lijn Compiègne-Soissons. Dit geschiedde nog denzelfden dag. French meende dat de Duitsche rechter vleugel : nu een bedreiging begon te vormen voor zijn : gemeenschapslijn met Le Harre. Hij had Amiens ) reeds doen ontruimen en bericht ontvangen dat

Sluiten