Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Duitsche reserve-divisie daarheen was gegaan. Daarom werd bevolen St. Nazaire als basis voor het verkeer met Engeland in te richten en te Le Mans een tusschenbasis te vestigen.

Generaal Joffre wenschte den vijand zoolang mogelijk op te houden, overal waar daartoe gelegenheid bestond, en tot bereiking van dit doel als 't ware dagelijks zijn voornemens te wijzigen, in verband met 's vijands plannen en met den algemeenen toestand.

In verband daarmede en met de bewegingen der Fransche legers zetten de Engelschen hun terugtocht geregeld voort. Zij werden daarbij niet bijzonder door den vijand verontrust? maar achterhoedegevechten hadden toch telkens plaats. Op i September werd de ie cavalerie-brigade, op haar terugtocht door het boschrijke terrein ten Zuiden van Compiègne, door Duitsche cavalerie aangevallen; zij verloor daarbij aanvankelijk een rijdende batterij en een aantal dooden en gewondenvHet ie Engelsche korps was evenwel in de nabijheid en verleende hulp, zoodat het gevecht eindigde met het hernemen van de eigen kanonnen ten het veroveren; van 12 Duitsche. Een ander achterhoede gevecht had plaats bijrVillers-Cotterets, waarin de 4e brigade aanzienlijke verhezen leed.

Op 3 September stond het Britsche leger ten Zuiden van de Marne, tusschen Lagny en SignySignets. Op verzoek van generaal Joffre moesten de rivierovergangen zoolang mogelijk verdedigd, en de bruggen vernield worden. Daarna verzocht de Opperbevelhebber den veldmaarschalk French den terugtocht nog voort te zetten, ten einde een nieuwe stelling te bezetten achter de Seine. Dit zou geschieden. Middelerwijl trokken de Duitschers met aanzienlijke krachten over de Marne, waarover zij bruggen geslagen hadden. Kleine voor-

Sluiten