Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK (vervolg)

3. AANWIJZINGEN VAN DE DUITSCHE LEGERLEIDING VOOR HET VOORTZETTEN DEROPERATIËN

VAN 27—28 AUGURfUS Op 28 Augustus, des avonds , ontvingen de bevelvoerders der; teven Duitsche legers op het \ Westfroht nieuwe keizerlijke bevelen voor de verdere operatiën.

Deze kwamen hierop neer, dat de Duitsche legers met spoed moestfia oprukken in de richting naar Parijs. Men moest het Fransche leger niet tot rust laten komen, de vorming van nieuwe troepen beletten en zoo veel mogelijk hulpmiddelen voor den strijd aan het land onttrekken.

Het ie Leger, met het 2e Cavalerie-korps, moest Westwaarts van de Oise oprukken naar de beneden-Seine; tevens de bm'tenflank der legers dekken.

Het 2e Leger, met het ie Cavalerie-korps, moest over La Fère en Laon op Parijs aanrukken; Maubeuge, La Fère en Laon — dit laatste samen met het 3e Leger—veroveren. Verkenningen der cavaIlene ook ten behoeve van het 3e Leger doen. I Het 3e Leger zou marcheeren ten W. van Neufchatel op Chateau-Thierry. Hirsott/tn Laon met het fort Condé (in overleg met het 2e Leger) verléveren.

I Het 4e Leger zou oprukken over Reims naar . Epernay. Belegeringsmaterieel voor Reims zon ' worden verschaft. Het 6e legerkorps gaat over 1 naar het 5e Leger.

[|| Het 5e Leger moest met het 6e legerkorps opruk|ken naar de lijn Chalons-sur-Marne-Vitry-le1 Francois. Het 4e Cavalerie-korpSr was ook tén dien-

Sluiten