Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ste van i het 4e Leger, voor verkenningen beschikbaar. Verdun moest afgesloten worden. Landweer en Ersatz-troepen werden toegezegd.

Het 6e en het 7e Leget^aet het 3e Cavalerie-korps moesten den vijand beletten in Lotharingen en den boven-Elzas door te dringen. Indien deze teruggaat, trekt het 6e Leger tusschen Toul en Epinal de Moezel over en marcheert het op Neflf^éhateau; dekt dan tevens de linker flank der legers. Voorts moest het Nancy en Toul afsluiten en tegen Epinal beveiligen. Eventueele wijzigingen», in de samen-

. stelling der 5e, 6e en 7e Legers werden vastgesteld. Het; 7* Leger blijft voorloopig ondergeschikt aan -het 6e. Indien dit over de Moezel trekt wordt het 7e Leger zelfstandig; hetftnoet den vijand het doordringen tusschen Epinal en de Luiksche grens

. -fbeletten.

rtejBeze bevelen gingen blijkbaar nog uit van het •denkbeeld, dat tenngrondslag lag aan het oorspronkelijke lOoeratieplan van von Schheffen. Maar zij hielden in het geheel geen rekening met het feit, «Hat dftigfoepeering en de toestand der Duitsche |#$rijdkjrachten op het Westfront aanmerkelijk verschildeax!fsan die, waarop dat plan kindertijd gebaseerd werd. De opmarse&naar de beneden Seine, f ten Westen van Parijs en naar de Fransche hoofdstad zelve vorderde veel meer troepen, dan het ie, het 2e en het 3e Leger er op 28 Augustus voor beschikbaar konden stellen. Von Schlieffen had destijdsa«eor een opmajsch tegen een Fransche stelling Aisnn*Pise-Parijs gerekend op 25 legeriiorpseaejftj reserve-korpsen en 6 nieuw gevormde i legerkorpsen. Van deze macht zouden 7 legeri korpsen bestemd rijn om Parijaegn de Westzijde om 1 te trekken en 6 tot het insluiten dier vesting op het 1W. en Z. front. THans waren niet de helft van dat

Sluiten