Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westen van de Oise,finaar tevens, zoo noodig, met het ae Leger, tM(«Ö te werken en de rechter flank «ie*; legers te dekken.. §

Het werd daaro»{«t»dig dat het centrum; en ae linker vleugel een meer Zuidelijke. richting insloegen, en het nemen van een beslu^it|diett*m voor •jluAttgustus wérd nog zeer bevorderd, door een verzoek wanAetgïe LegeepOMavondsvanso Augustus, Waarin het „dringend gewenscht -genoemd werd „zu* vollen :Attsbeutung desqErfolges van de handelingen van het 2e Leger, «Jathet ie Leger naar de zijde van Chaunyy La Fer« en&*Dfai*n« inzwenken. In het front van het ie Leger was de vijand ov» de Avre en over Montdidier teruggetrokken. Berichten van vliegers meldden, dat troepen ook,in-aftocht waren over NoyoY* alwaar het-jee Cavalerierkorps aankwam. Op deze gronden nam generaal von Khtókfcet besluit,fflf»$i Augustus de richting naar Compiègne-Noyon m te slaan, zooals höf eeeds op 28 Augustus aan von Bulow had voorgesteld. Van het 3eiiLeger kwam tijding dat het Ziudiwaarts naar de Aisne ging afbmgen en bij Rethel-Semuy zou aanvallen en doordrmgenaüef linkervleugelwtiihet 2e Leger rukte*? R*»ms aan.

De Duitsche legerleiding, die zich op 90 Augustus van Kablentz naar Luaenburg verplaatste, keurde de bewegingen van het ié, het 2e en het 3e Leger goed; Mitsdien was thans de geheele rechter vleugel van de legers .qfcïhet Diritache Westfront naar het Zuiden afgebogen.

Dat octetten Franschen linker vleugel veelvuldig uitlading en verzameling van troepen werd waargenomen eni^ü I Amiens, yfll|BB^Bt^c«meux, Moreuil, Montdidier, enz. herhaaldelijk gevechten

plaats hadden, scheen.JBiet van genoeg uc^g

daartegen ingrijpende maatregelen «.

De rechter vleugel van het ie Duitsche Leger

Sluiten