Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK (vervolg)

4. regelinÖeK door het

FRANSCHE OPPERBEVEL GETROFFEN Na den slag bij Guise-St. Quentin waren de troepen van het 5e Fransche Leger uiterst vermoeid. Het 4e Leger wa» mmiddels, vervolgd door von Hausen'&peDuitsehe Leger, naar RetbeHeruggetrokken, terwijl de Engelschen op 31 AuguHus reeds bij Soissons de Aisne zouden overgaan. Lanrezac's leger was dus op beide flanken van neventroepen ontbloot; het moest, om geen gevaar te-^eopen gefcoleerd te blijven, op ji^ugustus eveneens met spoed Zuidwaarts uitwijken. Het richtte sijs terugtoekt op de Aisne, boved*oissons. Van 1 tot 5 September bleef dit leger, onder drukkende hitte, als het ware dag en nacht door marcheeren iöt over den Grand-Morafe zoodat het sedert 30 Augustus ongeveer 200 K.M. aflegde. Hoezeer ontmoedigd door de ondervonden tegenslagen, bleven de troepen opgewekt en strijdvaardig; hun moreel hield zich goed. ....

Rechts van het 5e Leger was nu, onder het bevel van generaal Foch, het nieuwe 9e Leger gekomen, in hoofdzaak gevormd uit onderdeden van den linker vleugel van het 4e Leger. Tusschen het 5e en het 9e Leger werd op 2 September nabij Reims aanraking verkregen.

Het Fransche opperbevel vormde voorts op 1 September een nieuw cavalerie-korps, onder generaal Conneau, dat zich op den linker vleugel van het se Leger plaatste, voornamelijk met het doel om het verband met de Engelschen te verzekeren. Vier cavalerie-divisiën werden daarvoor, ten deele uit den Elzas en Lotharingen, per spoorweg te Epernay aaneevoerd; terwijl het 5e Leger er een regiment

Sluiten