Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Melun tot Juvisy, en te zelfder tijd als het 6e Leger uit de frontlijn uitbreken; terwijl het garnizoen van Parijs in de richting naar Meaux zou ageeren.

Generaal Le Gros. schrijft omtrent deze regeling, dat de hoofdzakelijke bedoeling daarvan was: „de soustraire les armées d la pression de l'ennemi." De Fransche legers moesten bovenal tijd winnen. Zij moesten het oogenblik afwachten waarop de Russische overwinningen haar invloed op den vijand zouden doen gelden en de Russen, door een glorierijken marsen naar Berlijn, de Duitschers zouden verplichten een groot gedeelte van hun legers uit Frankrijk terug te nemen. Dan, eerst dan, zou het oogenblik aanbreken voor de hervatting van het

j offensief. Gedurende den niet te bepalen tijd, die daarvoor nog moest verloopen, hadden de Fransche legers een goede defensieve stelling achter de Seine en de Aube. En indien de uitwerking van het Russische offensief onverhoopt vertraagd mocht worden, konden die legers nog steun vinden in een meer achterwaartsche stelling Briare-Morvan-Dyon Besancon, waarin zij zeker nog veel langer konden stand houden.

Ook de bekende Fransche generaal Bonnal

! schrijft, in zijn werk: „Les conditions de la guerre moderne" aan Joffre de bedoeling toe, om in een défensieve stelling achter de Seine den vijand op te houden, om tijd te winnen. Het beginsel, om door een terugtrekkend leger een dergelijke gedragslijn te doen toepassen, is overigens rationeel, en ook aanbevolen door den Duitschen generaal Bernhardi, in zijn werk: „Vom Heutigen KriegfJ' Volgens Le Gros bewijzen een aantal van het groote

i hoofdkwartier uitgegane documenten, dat deze

' bedoeling bij Joffre werkelijk bestond. De instructie van i September en de toelichtende nota van 3 September strekken daarvoor trouwens eveneens

Sluiten