Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mm

DeriviétWrergangkon dan <x>Mbndérernstig bezwaar worden volbrachfcvöfc hak* diyisie van het 18e korps kwam ten Z. van Chateau-Thierry, de Cavalerie Conneau, door Lanrezac nog versterkt met de Cavalerie-diyisie Abonneaurw&s teruggegaan naar den Petit-Morin. Des namiddags werd Chateau-Thierry «*vemach*!<met kracht aangevallen door Duitschet infanterie, met sterke artillerie. De commandant vmht* Duitsche 9e legerkorps,

generaal von Quas$è^»3W^k " onj^vfX en stoutmoedig als hij was - zelfstandig het besluit genomen om aldaar de terugtrekkende Fransche colonnes aan te grijpen, waarvoor hij de kans zeer gunstig achtte. Zooals, nader zal blijken bevorderde hij daardoor den rivierovergang van het geheele ie Leger.

Sluiten