Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK (vervolg)

5. DUITSCHE MAATREGELEN

Aan Duitsche zijde werden nog op 2 September hevige gevechten geleverd tegen Engelsche en fransche achterhoeden, die op Dammartin, Meaux en meer Oostwaarts op de Marne teruggingen Het 2e Leger marcheerde over de Vesle naar het Zuiden het 3e Leger bereikte de lijn Isles-SteSnupletsï>te. Jvlane a Py. De vijand was overal in vollen terugtocht naar het Zuiden. Er hadden velè>achterhoede-gevechten plaats en men nam troepenvervoer van denmand waar, in de richting naar Chalonssur-Marne en ArosHSur-Aube. Het 4e Leger bereikte Somme Py-Antry; het 5e Leger ontmoette, ook nadat het de Maas gepasseerd was, bij den Opmarsch door de Argonnen en door de gevorderde dekking tegen Verdun, krachtigen tegenstand.

In den nacht van V op 3 September richtte het Duitsche groote hoofdkwartier aan de legercommandanten een bevel, waarin het als^ijn bedoeling kenbaar maakte, dat de Franschetf % Zuidoostelijke richting van Parijs zouden worden afgedrongen Het ie Leger moest „gestaffeft" — d.w.z. met échelons — het 2e Leger volgen en ook vtfder de buitenflank der leovra Holrt-»»

1 . " r- ~r>—- —v.-«v.4x. hm vei uuunen van

[Cavalerie vóór Panj*én het vernielen Van alle naar J Parijs leidende spoorbanen werd wenschehik genoemd. 6

Dit was dan nu het besluit, dat blijkens onze «vroegere opmerking te verwachten Was, omdat «et door den drang der omstandigheden nooojfe fgeworden was. Uit de wijde omvattende beweging wan den Duitschen red»»1 vleugel was door den

Sluiten