Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien werd onder zijn bevelen gesteld het ée Leger, commandant jgeneraal Maunoury, best aandos uit het 7e legerkorps, 4 ;resetrefedivisiën waarvan 2 onder bevel van generaal Lanrezac reeds in Lotharingen gestreden hadden,-ahbrigade Marokkanen en de Cavalerie van Sordet. Het 4e legerkorps kon eerst op 6 September beschikbaar zijn.

Ook het 6e Leger had veel geleden, was vermoeid ea uitgeput. Galliéfii's zorgen waren er allereerst op gericjit, de troepen onder zijn bevelen door rust en reorganisatie in staat te stellen hun krachten te herwinnen; voorts Parijs in staat van tegenweer te brengen, en middelen te beramen om den vijand afbreuk te doen. Reeds op 1 September schreef hij aan French, over maatregelen om het N. en het O. front der legerplaats van Parijs te dekken, en dentvjjand, die de linkerflank der legers bestookte, tot zich te trekken. Aan Joffre vroeg hij om instructies voor de rol, welke het geretrancheerde kamp en het leger van Parijs in de operatiën te vervuüeffigouden hebben. Daarop antwoordde de Opperbevelhebber dat hij voorshands niet op deelneming van de troepen uit Parijajjrekende, „en raison de la faible capacité manoeuvrière de ces troupes." Maar wanneer zou worden overgegaan tot het offensief, bedoeld in de hiervoren vermelde Instructie van 1 September no. 4 en de nota van 2 September behield hij zich Voor te vragen, die troepen te doen optreden in de richting naar Meaux.

Een ongezocht, nieuw bewijs, dat'Joffre er volstrekt mdtiaan dacht, dit offensief spoedig te hervatten. Hij had zijn doel voorloopig gesteld op het tijdwinnen, op het afwachten achter de Seine van de Russische overwinningen ! j

Het is Frankrijk's geluk geweest dat Gam'éhi een man was van anderen stempel dan Joffre.

Sluiten