Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Corsicaan van geboorte^evenals Napoleon Bonaparte, was ook bij een een begaafd veldheer, uitmuntend door geestesgaven en karakter; een man van onkreukbare trouw, ijzeren wil, énergie, kalmte en volharding. Als officier bad hij vooral in de Fransche Koloniën, in Soedan en Tonkin en op Madagascar, een schitterende carrière achter zich. Geroepen tot de taak Parijs te behouden, heeft hij geen oogenblik verzuimd om alle middelen toe te passen, alle pogingen aan te wenden, welke hem door zijn intellect werden aangewezen, als geschikt om daartoe bij te dragen, om te kunnen leiden tot de bereiking van dat doel. Aan zijn proclamatie dankte hij bij de bevolking van Parijs rust en vertrouwen in zijn beleid, men noemde heni „lejusqu' auboutist," zijn beginsel „lejusqu' au boutisme," schrijft Perris. Gegeven het «dkiervoren besproken voornemen van Joffre om achter de Seine te wijken, ten einde slechts „tijd te winnen,'' zijn wij van meening — wij zullen het aanstonds staven — dat de voortreffelijke keuze ddorrGalliéni*s benoeming tot gouverneur van Parijsagedaan, Frankrijk voor ondergang bewaard, zijn legers gered en in staat gesteld heeft om aan de Marne een groot voordeel te behalen en den tegenstander een eerste ernstige verwonding toe te brengen — al was die met onmiddellijk doodend.

Generaal Joffre stelde zich voor, een offensief „te zijner tijd" te hernemen over het geheele front, tusschen de „onwrikbare pilaren Parijs en Verdun." Maar het is niet aan te nemen dat die pilaren onwrikbaar gebleven zouden zijn, indien niet Galliéni's initiatief de plannen van den Opperbevelhebber in duigen had doen vallen, den terugtocht der Franschen legers had doen stoken en den weg gebaand had voor de wisseling in het lot der wapenen, aan de Ourcq en aan de Marne.

Sluiten