Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaruit bleek dat French zijn plan om zoo noodig tot achter de Seine terug te gaan, niet wilde opgeven en ,,sur les conseils de prudence deson chef d'étatmajor," nog gedurende verscheidene dagen een gevecht wilde vermijden.

Maar Galliéni gaf den moed niet op. Hij telefoneerde nogmaals aan Joffre, <&# nu definfÖlf voor zijn plan gewonnen was. En blijkbaar slaagde deze er in Veldmaarschalk French te ovéfïuigen en diens instemming te verkrijgeï6*ïUthans op 4 September, 's avonds om o/%iur, ontving^Galliéni een nieuw telegram, waarin hem ■bericht werd dat het plan door French voor 5 en 6 September werd aanvaard. )

Nog jtotnzelfden avond te 10 uur- -3» önêtttëékende Galliéni voor de legers van Pargs'^zijfrtWvelen, die aanleiding zouden geven tot den Slag aan de Ourcq, waarvan de slag aan de Marne het rechtstreeksch gevolg was.

De 4e September zou voor Frankrijk een groote dag worden. Generaal Galliéni hadden grootsch welk verricht.

Sluiten