Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaarde, bedenkelijk. De linkervleugel der legers werd vastgehouden bij Nancy en Epinal, en kwam ondanks hevigen strijd geen stap; vooruit. Verdunlawns afgesloten. Het 4e en het 5e Leger trachtten W. en Z.-waarts van Verdun uit te halen, om de achter Verdun-iToul staande Fransche troepen op te rollen, doch ook hier kwam men slechts langzaam vooruit. Er werdoverwacht dat nieuwe Engelsche troepen te Ostende zouden landen en Antwerpen zouden steunen, enz.

Aan een spoedigCbf .dadelijk te verwachten offensief van het geheele Fransche leger werd niet gedacht; Uitsluitend aan een flankbedreiging uit Parijs.

De bevelen voor 6 September vóór het ie Leger regelden den terugmarsch, met zwenking, naar iele nieuwe opstellingen. Het 4e reserve-korps en 1 cavalerie-divisie bleven ten Westen van de Ourcq; het ae korps moest de streek ten N.O. van Meaux bezetten, de overige korpsen geleidelijk twruggaan.

Des nachts rapporteerde de commandant van het 4e reserve-korps dat hij bij Dammartin op een over machtigen vijand was gestuit, zoodat hij zijn troepen in den laten avond achter de Thérouanebeek had moeten doen teruggaan. Daarmede was de slag aan de Ourcq begonnen. trjHet 2e Duitsche Leger was op 5 September <ih de streek van Sézanne en zouop 6 September teruggaan naar den Petit Morin, bij Montmirail en omstreken.

Het 3e Leger had op 4 September de Marne overschreden en stond tusschen Epernay en Chafóns-sur-Marne. Op 5 September hield het rustdag om op 6 September verder Zuidwaarts te rukken.

Engelschen.

Op 5 September stond het Engelsche leger, op zijn door Joffre ge vraagden terugtocht naar de

Sluiten