Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeelte van 8JK krachten op te stellen op het plateau ten N. van Sézanne.

DezejQflders^heidene legerjg»oe»|enreeds des morgens vanso^ejtemlberdpét offensjef aanvangen»

In. verband met deze regeling voor den aanval op de flank en in front van het ié en hét 2e Duïnfche Leger wefCPvoorts' ftièVorai/'iÖÈH -

het 4etLeger, de beweging naat het Z. te staken, front tegen den vijand te maken in verbinding met . het 3e Leger, dat ten N. van Révigny zou deboucheeren en naar het W. zou oprukken voor het óffmsief; ^^f^. ■ _a

het 3e Leger, onder dekking naar het N.Q., te deboucheeren naar het W., om een flankaanval te doen bp de vijandêfijke trbep%ny die ten W. van het Arannerwoud oprukken. Het leger houdt verband ineC'jbet 4e Leger, dat den vijand het hoofd biedt.11' "W**a.*M ^ïao^~^ ^EfS .

De legers van den rechter vleugel, het ■ie en het 2e, moesten in hun verdedigende , houding volharden; zij waren nïétjjpde gelegenheid om aan "het? 'algemeene otïensief deel te nemen. _

Ömtrw&V deze bevelen valt op te merken «fet, Ifë&èei' daarnr^es^rns terecht werd bedoeld; een aanval JSOOWjcl in front, als op de rechter burten%Sk ■ der vijandelijke légers té doen verrichten, feitelijk oük^lefea omvatting werd voorgeschreven door het.ae Leger,; op den réchter vleugél, tegen het 3e Duitsche Leger. Het was te betwijfelen of deze dubbele omvatting inderdaad succes kon hebben, of de gevorderde overmacht daartoe voorhanden kori zijn eh; of' hét 3e Léger geen geVjar liep in dë eigen rechter flank té worden bedreigd, door den uitjiet Argonherwoud voortrukkenden vijand.rEbdièn het^ë Leger tusschen Verdun en de Hauts-de-Meuse defensief bleef, konden voöïMSen ïlankaanVal van dén- lirtkër vleugel^méér troepen

Sluiten