Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den vijand. Men had aan Duitsche zijde echter den indruk, dat een aanval door vijandelijke cavalerie werd ontwikkeld. Toen nu het legerbevel ontvangen werd, dat aan het 4e reserve-korps opjoeg niet verder op te rukken, en tegelijkertijd vijandelijke colonnes in opmarsch werden gemeld, gelastte generaal von Gronau, even na 12 uur, dat deze dadelijk moesten worden aangevallen. Na een hevig gevecht, waarin 's avonds Stt§pupplets werd bestormd, werden de Franschen tot den terugtocht gedwongen.

Ten einde een herhaald aanvallen wellicht met versterkingen uit Parijs, te voorkomen, waarbij kon worden getracht door omvatting door te dringen naar de£-Qwrcq-overgangen, trok het 4e reserve*8S&o9v3fionds terug tot achter de Thérouane, ■«^ÏWiavieg^yan de Ourcq, en liet de troepen zich aldaar versterken.

Aan Fransc%: zijde had het 7e legerkorps dezen dag niet in den strijd ingegrep^ De reden daarvan is niet bekend, Generaal Maunoury had anders gelegenheid gehad om den veel zwakkeren tegenstander over de Ourcq te werpen. Nu stond het 6e Leger nog een eind van die rivier af.

6 September.

In den vroegen morgen van 6 September begon over het geheele front van Parijs tot -Verdun, een «tsjftrérie een besUsgend karakter zou aannemen.

Aan Duitsche zijde werd een ieder door dezen aanval va» de Franschen verrast. Noch de Duitsebe legerleiding, noch het Duitsche leger, had er eenig vermoeden of eenig voorgevoel van gehad.

Men werd er algemeen pijnlijk door getroffen.

Men dacht dat de Franschen in vollen terugtocht naar de Seine en de Aube waren. De commandant van het 3e Dw^sjBhitLeger gaf nog op 6

Sluiten