Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het 4e Leger ontmoette onverwachts, aan het Rijn-Marnekahaal, tusschen ;Tntry-le-Francois en Revigny, krachtigen vijandelijkentegenstand.

Het 5e Leger overschreed tusschen Revigny en Vendun de Ign Laheycourt-St. André; de linker vleugel hield Verdun ingesloten. Ook dit leger ondervond overal hardnekkigen tegenstand. lafiptBritscheïLeger rukte langzaam naar het N. op. French beoogde eerst op 7 Septembem4ed Grand Morin te bereikte De Duitschers bleken onder dekking van een cavaletiersluier te «ijn weggetrokken. Galhéni en Joffre drongen is^risneller oprukken aan. De trage voortmaisch der Engelschen wekte éuatstemming bij, hunbbondgenooten.

In het algemeen kwamen de Duitschers op 6 September tot het inzicht, dat de tegenpartij knietèrugtocht gestaakt had en dat deze gewijzigd was in oprukken naar heftfïoorden, waarbij} zij zich met ^nadruk verzette tegen. Wvijands tpwrtgang naar het Z., da» wel zelf aanvallend tegen de Duitschers te werk ging. De opmarsch der Franschen naar de Marne was begonnen.

Sluiten