Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEETIENDE HOOFDSTUK (vervolg)

4. DE SLAG AAN DE MARNE 7 September.

Hoezeer de op 5 September aangevangen strijd aan de Ourcq ook gedurende den op 7 September beginnendeniafag aan de Marne onafgebroken voortduurde, worden toch in de buitenlandsche literatuur algemeen-de gezamenlijke gevechten aan beide rivieren op 7 tot 10 September aangeduid met den naam van „slag aan de Marne," waar de hoofdfronten der vijandelijke partijen tegenover elkaar stonden.

Het Fransche 6e Leger aan de Ourcq kreeg versterking uit Parijs; de aldaar nog aanwezige 61e reserve-divisie werd per spoortrein achter den linker vleugel van het gevechtsfront aangevoerd. De cavalerie op dien vleugel werd eveneens versterkt. Generaal Maunoury trachtte een omvatting te doen van den rechter vleugel der Duitschers bij Etavigny, doch slaagde daarin met, doordien een divisie van het in den nacht opgerukte 4e legerkorps op den Duitschen rechter vleugel werd ontwikkeld. De andere divisie van dit korps versterkte over Lizy het zeer verzwakte 4e reserve-korps. De troepenverbanden van de thans aan de Ourcq strijdende drie Duitsche legerkorpsen (het 4e reserve-, het ae en het 4e korps), geraakten door het achtereenvolgens inschuiven van aankomende versterkingen zóózeer dooreen, dat het front in bepaalde groepen moest worden afgedeeld, over elke waarvan een generaal het bevel op zich nam.

De strijd duurde den ganschen dag met onverminderde hevigheid voort. De Duitsche rechter vleugel had eenig succes; in het centrum en op den

Sluiten