Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op hun marsen naar de Ourcq, op 7 September Chézy, Charly en La Ferté-sous-Jouarre. Deze troepen hadden gedeeltelijk afstanden tot 60 K.M. afgelegdjbtnen ze omstreeks middernacht aankwamen. Zij moesten uiterlijk op 8 September op den rechter vleugel aan de Ourcq ingrijpen.

Het Duitsche ae Leger had op 7 September geen belangrijke gevechten te voeren. In verband met d*b£*eehter vleugel van het 3e Leger werd een opdringen des vijands bij Fère-ChampenoiseSommesous afgewezen. De rechtêrCnnrisie stond in breed front van Fontenelle tot Montmirail. Een tegenaanval des vijands werd door de reserve bij Champaubert opgenomen. Hetnie Cavaleriekorps moest den vijand aan den Peut Morin aps houden.

Het 3e Leger had op beide vleugels hevige Fransche aanvallen? af te slaan. Generaal voÉËHausen beslootyttir ontlasting van het ie en het 2e Leger, op 8 September mét meer kracht aan te vallen.

De strijd van het 4e en het 5e Duitsche Leger leidde op 7 en 8 September fot geenerlei uitkomst.

De Engelsche troepen kwamen op 7 _ September nog weinig ten N. van den Grand Morin, in de lijn Jotty-s-Morin<wAu1no^»»«4«• Haute Maison. De Cavalerie vari'Conneau stond op den rechter vleugel. Het langzame soprukken van het Britsche leger werd door de Franschen.zeer gelaakt. De Engelschen schenen niet in te zien dat zij, door een sneller oprukken flbser La Festé-sous-Jossme -»en Meaux zeer groote uitkomsten konden behalen.

Het Fransche 5e Leger rukte vrijwelongehinderd naar het N. Het nam waar, dat het 3e en het 9e Duitsche legerkorps in afmarsch waren. Des avonds stond het in de lijn la Recoude-Morsains*La Ferté Gaucher.

Foch's 9e Leger moest ondersteund worden door

Sluiten