Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het 5e Leger, omdat zijn linker vleugel slechts met moeite kon stand houden.

Bij het Fransche 4e en 3e Leger kwam het ook nu met tot een beslissing.

Generaal Joffre gaf op 7 September het bevel uit, om tegen den teruggaanden vijand in het algemeen in Noordoostelijke richting op te rukken. Het 6e Leger moest op den rechter oever van de Ourcq N.waaAi terrein winnen. De Engelschen moesten zorgen achtereenvolgens aan den Petit Morin en de Marne vasten voet te krijgen. Het 5e Leger moest zijn kracht meer op den rechter vleugel aanwenden, om het 9e Leger te ondersteunen. Het 9e Lege^moest zich op zijn front handhaven tot de van het 4e Leger te verwachten versterkingen het *»Uden veroorloven aan de algemeene voorwaartsche beweging deel te nemen.

8 September. Generaal von Kluck stelde zich voor, het 3e en het ge legerkorps eerst op 9 September hun omvatfenden aataval op 's vijands lmkeiyvfeugel aan de O^teq met volle kracht te doen ittfvoeren. Zij moesten den 8en opmarcheeren en zich ontwikkelen, en behoorden met bii e>e-At>t>frrn in U*t r,»„»^u* *« - 1

ingebrokkeld. Het was een,eirnstig bezwaar, dat aan een zeef wensthehjke snelle beslissing in den weg stond, dat beide korpsen niet van den buiten vleugel oprukten, maar van den linker vleugel achter langs het geheele front, gehinderd door i munitiecolonnes en treinen, met marschen over i groote afstanden en door daarna in te zwenken, het j punt moesten bereiken, waar zij zich ten aanval I konden ontwikkelen.

Des voormiddags van 8 September had het 4e 1 reservecorps bij L^dringend behoefte aan hulp; I Jiet korps stond reeds van den 5en af in gevecht, en

Sluiten