Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er dreigde gevaar voor een doorbreking van het fróflt. Daarom werd reeds %«k>rgens om 7 uur bevolen, dat de linker divisie^- de 5e — van het oprukkende 3e legerkorps in vereëtóllende cólon^ nes, met de artiiiöfïe VÖëtüfc/ïnaar Trdêy moest afbuigen. De 9e cav3uerie^v«fe werd achterwaarts, bij Placy, opgesteld.

Intuasïhen hield het front bij Trocy toch stand^if™* van het 3e legerkorps kon dus beschikbaar ^worden gehouden/ Met 9e korps en de andere divisie van het 3e korps werden nu gedirigeerd resp. op La Ferté Milon, MaBatil en Crouy. Voor mogelijk noodzakelijke verdediging van de Marne tegen dóórdringen der Engelschen, werdéni 3 brigades infanterie en 3 regimenten veldartMêrie" van de Imker divisie van het oe korps bestemd. Aan deze troepen werd het vak LaTOiWei*ö^öuarre«ogent-1 Artaud aangeweaenjWhet 3e Cavalerie^ korps moest de Marne ten W?*an eerst genoemde-' plaats verdedigen. De Matne^stfelling moest onvoor-1 waardel^behouden worden*&e%ruggen moesten vermeld worden.

De cómmandaniW het 9e korps, generaal von yuast, omVmg dit bevel op marsch, ten 1 uur n.m Hij achtte zich daardoor niet'instaat den strijdct»--

.w* i"v-^1 vicugci aan ae uureq tot een beslisismg te brengen, omdat de gevechtssterhfe zijner 1 troepen te gering was. Hitweek daattai zelfstandig 1 m zoover af yan het ontvangen beveV^WmT slechts XJZ£F^ mfantene eo 1 regiment veldartillerie ■ jvoor de aangegeven taak bestemde, als brigade von KraweL-Jffl^fift is geen bezwaar ontstaan. Von t Kluck kon de beschikbaar gebleven Üüvisie van bet?33e. Legerkorps voor de Marne-verdediang aan»wijzen. 137*1,

1}£?4 brigade von Krawel werd met het 2e Cavaluene-korps, onder het bev* van den commandant

Sluiten