Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat korps,voor de Marne-verdediging vereenigd. Een vijandelijke ravalerie-divisie werd reeds des voormiddags van SJSeptember aan die rivier afgewezen. Aan den Petit Morin moest het ie Cavaleriekorps voor sterke Fransche cavalerie wijken en naar Chateau-Thierry, op den N. Marneoever, teruggaan.

Het ie Duitsche Leger handhaafde zich op 8 September aan de Ourcq over de geheele linie. De linker vleugel werd van Vareddes naar Gué-aTresmes — C^ng»rt)|ruggebogen, de brug over de Marne/jkf) Germiny werd vernield. De linker vleugel werd daardoor tegen omvatting beveiligd. De 5e divisie, aanvankelijk door het 7e legerkorps naar Trocy gedirigeerd, werd als reserve bij Le Plessis-Placy opgesteld.

Des voormiddags rukten Fransche troepen naar de zijde van Nanteuil-le-Hadouin op, blijkbaar om e^n©mvattin|bvan den Duitschen rechter vleugel te ondernemen. Aldaar werd echter geen resultaat bereikt, hoezeer de 7e divisiffthans het 6e Leger versterkt had. Ook een aanval bij Etrépilly, op den rechter vleugel, mislukte. Het Du^Bche front kon eerst den gen September den .steun krijgen van het ge korps en de 6e divisie van het 3e korps. Beide korpsen J»dden op 7 en 8 September enorme afstandenjü'<sel 60 K.M. per dag, af te leggenytlh^pi; de uitnemende/Voorzorgen voor verpleging, het vervoer der ransels, rusten, enz., bleven de troepen marschvaardig en opgewekt. 3; rJjje 5e Fransche Cavajgrie-divisie, van het korps Sordet, drong 's avonds over La Ferté Milon door in den.flig van de Djujtsche opstelling aan de Ourcq, en slaagde er bijna in het hoofdkwartier van het ie Leger te verrassen, dat door oprukkende infanterie beveiligd moest worden.

Tot versterking van het Duitsche ie Leger kwa-

Sluiten