Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men onverwacht nog opdagen: de brigadètivtó%et 4e reserve-korps, die te Brussel was achtergelaten en de roe landweerbrigade, die door de étappeinspecfife jfeschikbaar was gesteld. Deze troepen marcheerden, onder bevel van genifaal von Lepel, tEL ? ^ J^C^Baron naar des*iïe van ?^S^^adi^''9f^'ê^ Zoodoende wellicht nog tijdig op de flank en in den rug der Fransche aanvalstroepen komen. Zij geraakten in gevecht bij Rozières en DroisettSBen handhaafde» zich aldaar. Nog 2 andere bataljons, door de étappè-inspectie toegezonden, sloten zich aan bij de 6e divisie.

Bij het 2e Duitsche Leger had dtfi^AMhtedttt «en September tegen alle vijandelijke aanvallen stand gehouden tot 's avonds, toen*» plaatselijke inval in de uitgebreide stelling noodzaakte den rechter vleugel terug te buigen tot MontmiraüArtonges. Generaal von Bülow gelastte toöf,*onder bepaalde aanleiding, dat die vleugel in den nacht van 8 op g September verder zou teruggaan, m Margny-Le Thoult. Aangezienook hetieCavalerieKorps naar Condé-en-Brie was teruggetrokken, verkreeg de gaping tussene» het ie en het 3e Leger nu de zeer bedenkelijke breedtó <NHva»i|t M

Het centrum van het'.Ötótsóhe 2e Legér kwam tegen de „marais de St. Gond" niet vooruit. Maar de rechtervleugel van het 3e I^eren^linker van het ie Leger behaalden vereenigd een flink succes, doordien zij den rechter vleugel van Foch's oe Leger over Fère Chanïpenöise-I^mmesous op de Maurienne-afscheiding terugsloegen. Overigens kwam het ?e Duitsche Leger op zijn linker vleugel met vooruit. Hoezeer het kraehtigen tegenstand ondervond, vertrouwde generaal von Hausen dat hij op 9 September zijn offenSÈtf naar deinde van S* zarnie, ter ondersteuning van hét ae Leger, op enery«e wflflfe zou kunnen voortzetten.

Sluiten