Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«p^fcevigen tegenstand, doch bereikten *b avonds de lijn Hondevilliers-Boitron-Bussières.

De 8e Fransche divisie, die door het, uit het Oosten des lands aangevoerde 7e legerkötpsy'itê» Z. van de Marne „tot steun van French" was achtergelaten, werd door Maunoury ontboden naar de Ourcq.

Het Fransche 5e Leger kwam op 8 September voorbij Montmirail; zijn rechter vleugel ondersteunde het 9e Leger, door in de richting op Le Thoultsoort te rukken.

Van het Fransche 9e Leger was, zooals reeds aangeteekend is, de rechter vleugel geheel ingedrukt.

< Een korps achter de „marais de St. Gond" werd

!in den rug bedreigd. De algemeene toestand^BB dit leger was krittèfc? er bestond gevaar dat het op 9 September naar het W. zou worden teruggeslagen.

j; Bij de Fransche 4e en 3e Legers kwam op 8 September weinig verandering in dep .toestand. Het 3e Leger hield het verband nsSt VerdtuViin stand, «schoon de Duitschers tegen de „Hauts

\ de Meuse" opdrongen en het fort Troyon begonnen te beschieten.

9 September.

Het Duitsche ie Leger stelde zich ten doel op dezen dag den vijand aan de Ourcq in flank en j'jrug te stootenden den strijd tot een beslissing li* brengen. De kansen schenen niet^ongunstig. De Engelschen hoopte men wel van zich af te houden, doch over den rechter vleugel van het ae Leger maakte men zich bezorgd.

De 5e divisie stond nog als reseaVrtij Le PlessisPïaoy. De brigade von Lepeleen;de ioelandweerbrigade waren nabij. Het 9e korps en de 6e divisie stonden gereed voor den aanval, de rechter vleugel van de aan de Ourcq staande troepen zou onder

Sluiten