Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fransche berichten maken van deze wijziging in de Duitsche openhing zelfs geen meJkhng.

De aanval van den rechter vleugel was om half een n.m. gevorderd in de richting naar Lévignen en Bèta. De brigade von Lepel was in gevechl hij Droisejlesdat tegen 3 uur n.m. werd veroverd, waarna de vijand naar Nanteuil le Hadouin vervolgd werd Maar omstreeks het middaguur verscheen de oyefste Hentsch, de verbindingsoffeaer van het groote hoofdkwartier, wederom bij -het ie Leger Generaal von Kluck was op het slagveld, generaal* von Kuhl stond hem te woord. Overste Hentsch kwam laatstelijk van het 2e Leger, hij verklaarde dat de algemeene toestand met gunstig was; het 5e Leger werd bij Verdun, het 6e en het 7e Leger werden bijJoul en Bpioal vastgehouden, het 2e Leger was met veel meefyWaard (Schlacke), de rechtervleugel was teruggeworpen, het leger moest achter de Marne teruggaan. Daarom moesten alle legers eerst „besanken; het 3e Leger ten N.Qfcvan Chalons, het 4e en het 5e aaneensluitend over Clermont-enArgonaeJW: Verdun. Het ie Leger moest daarom óók fcrug, naar Soissons-Fère-en-Tardenois, zoonoodig Sejfe, fc3fe&aon-La Fère. Bij St. Ouentin werd een mm .leger verzameld. Dt#rmede kon een nieuwe operatie aanvangen. Het bezwaar, dat het ie Leger in vollen aanval was, een terugtocht zeer bedenkelijk .«ou *ijn, de troepen geheel door elkaar geraakt en de manschappen vojkomen uitgeput waren, legde «eenjgerocht in de schaal. HentsoJbaeide dat er «iets anders te doen viel. Èn hijnyerklaarde dat deze ^mming, ongeacht J^htenf beslissend

was; hi; had volkomen Smacht van het groote hoofdlwartjejBf" i

Uit hetgeen later gebleken is moet evenwel worden afgeleid, dat overste Hentsch zijn opdracht waarschijnlijk heeft overschreden. Dat het

Sluiten