Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nes, treinen, enz., het verband niet bewaard had kunnen-^ifjven.<— een mgewildreld^samengesteld vraagstuk, dat:: ook ten opzichte van verpleging, munitie*aanvidkhg, geneeskundige verzorging tot oplossing moest worden gebrachtesc

De aanval van den rechter vleugel, dieilnvollen gang was en gestadig vordering maakte, moest -worden gestaakt, zoodra men zich van den vijand ioonriosmaken. De dorpen Boissy^Breanoy,Villers St. Genest waren bestormd en veroverd. De 17e jehvifueJieA^enïvijand bij Lévignen teruggedreven en was doorgedrongen in het Bois du Roi; de brigade von Lepel naderde over Droiselles den vijand in den rug.

De Framchb iroepen van hpt 7e korps en Van de 7e divisie van het 4e korps bleven dapper en hardnekkig weerstand bieden.

De brigade v. Lepel kreeg geerólstéunen geen bevelenj-aj-imoest daarom des avonds-teruggaan. De Franschen waren toen teruggetrokken insidfc ■ttjmfi^ble^ong; Chevreville, PuisKtt^ESJréffflly. ; • De . Duitschers bleven vodrdoopig op het veroverde gevechisveldb staan, en ontruimden het eerst stem volgenden morgen vroeg, ns^ni:

De terugtocht geschiedde overigens overshet geheeles&nfceOTdeneèmge stoornis door den vijand, iaaardeadijn Crépy-en-Valois, La Fefté+Milon, fieuvilly. De bedoeling was tot over de Aisnexte wijken.

De 5e divisie, die van Vendrest naar Dhuisy marcheerde^éeife!a3Bi8nds van 9 September, met dé hrigade v. KrsqweL en het bij Goiherefc staande Cavak;r^9horps,nog een aanval op de oveabde Marne oprukkende iSngelscheni Hoezeer, onderscheidene bruggensoveode Marne niet vermeld warm-gscÉft brug bijcLa Bèrté^sousrjouarre was wei onbruikbaar gemaakt — kon generaal von Krïwel toch

Sluiten