Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J58

.„.„„.„„..„„.. .?•

ten* die«tfcf/oor de. verdere deelen van het Duitsche front gunstige gevolgen had kunnen teweeg brengen. -*£rengt hem den atelligen last om terui te gaan. Waar de hoogste legerleiding een dergelijke luchthartige, «eimg degelijke opvatting helft en doet toepassen, van hetgeen in de meest ernstige omstandigheden voor de belangewvan land en eger moet worden verricht^ « er reden om met langer over de voor Duitschland ongunstige uitkomsten van den iddtocht en van denganschen wereldoorlog m verwondering te blijven verkeeren.

Ook misverstand, overdreven bezorgdheid, kunnen etytf^^uvm, hebben; wat niet mogehik SaSaT ^./^fr »«* hoogere leiding" *«*Aad doen geWén, Von Bülow schijnt een be-

v^JT»?^*™^™ van den linker Ö a ?Ct,16 Lege*«****0.van de Ourcq, beschouwd te kunnen hebben, als meldende dei

W?-^3" h6t gSheele Ie Leger; die hij -S undfur mh — noodig oordeelde. Dat zijn vrees

ITLl^T^ door de °5ening tusschen S

«ti l . f ^eger' onSeërond was, ia misschien te sterk ui gedrukt; maar dat zij ovm/re„en was, kan gevoesehik werd™ „-.Lu i • i • ' . 1

r , <*—*~*» »wiu<uuu, inaien men het ; kalme verloop van den dag op dit gedeelte van he

Mamefront en de door generaal von Kluck nog Madig genomen maatregelen - het gereedstellen i jn de 5e divisie, de brigade v. Krawel en de SS'

lene — m aanmerking neemt.

^Jft^^^terzij^mm^t ook eenigs-

Z ns de bezorgdheid van von Kluck voor zijn rechter ïrne onide S-^^door hij zoowelbS£ '«? Jwl 9e,legfrko^sJ^^^iideugel ontbood < en aldaar deed optreden. Had bij, die toch ook i verplicht was het «erband met het ae Leger te c onderhottdenvateehts één dier korpsen weggenomen

Sluiten