Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

la disparition des troü^^^iWëM^'aï^ allemande, m, la vewe, les avaient attaqués avec tant d ardeur et partiellemêat refoulés au sud-ouest de Nanteuü-le-HaudbuB» Ook andere lyanscraaehfigveWaijn verbaasd geweestfover het plotselinge verdwtfflen van den vijaSd. Men schrijft zich de ovemmning toe, en terecht. De tegenpartij had het slagveld ontruimd. Al was hij feitelijk nietverslagen, hij gedroeg zich toch als verslageste Ook aan Fransche zijde heerschte den ioen September verwondering men ' begreep de zaak met. Men schreef later over „het raadsel van de Marne", over „het wonder" van de Marnoen men verdiepte Zich in gissingen en onderstellingen, of gaf soms wel stellige vermoedens en uitspraken ten beste, over dtf vermeende ware aanleiding tot den Duitschen terugtocht van 9 September.

Vrij algemeen werd de oorzaak gezocht in het oprukken van de Engelschen en van den linker vleugel van he*5e Leger, over de Marne. Feitelijk heeft het BntSèhe leger ook op 9 September geen invloed van beteekenis op den gang van zaken gehad. Het kwam dien dag omstreeks het middaguur aan de Marne, doch kon in zijn geheel die ritte* met overgaan. Het 3e legerkorps, op den linker vleugel, wérd —volgehs*!%eWs Despatches — ^vijandelijke ^fejSrmnderd m het slaan van een brugeen poging van een ander legerkorps, om in den rug der Duitschers door te dringen^ttuslukté.

In het algemeen heeft French met Zijn leger bijna niets bijgedragen tot de overwinning aan de Marne Hij was steeds aarzelend en langzaam opgerukt^ altijd bezorgd voor zijn flanken, voortdurend in de weer om zich den steun van het 5e Leger te verzekeren. Galheni schrijft dat, op het verzoek om deel te nemen aan het offensief van Maunoury, „il a consenti a marcher, mais a la condition for-

Sluiten