Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE HOOFDSTUK (vervolg)

5. DE DUITSCHE TERUGTOCHT Aanvankelijk was de Duitsche legerleiding te Luxemburg voornemens de offensieve operatiën door het centrum der legers te doen vcomettem Het 3e Leger moest daarvoor ten Z. van Chalons blijven en, m verband met het 4e Leger, opnieuw aanvallend ;obtreden. Nadat overste HeSchnT tf» Hr2°tei ^kwartier gerapporteerd had, werd van dit plan afgezien en ook tot den terugtocht van genoemde legers besloten.

befe?llnLTr WCrd nUJWCer gesteld onder bevel van den commandant van het ae Leger

generaal yon Bülow. Een vreemde maatrefeï' waaruit bhjkt dat de Duitsche legerleSLg den toestand met ajbfcr/mzag. g aen

Hetae Leger trok op 10 September aan weerszijden van Epernay over de Marne, waarbij achterhoeden ten Z. der tfcier bleven.

te LfgUïKee 1en Pachter de Aisne terug

te gaan en daar den rechter vleugel van het ae Leeer te naderen. Op 10 September beLlct^efIeLegS zonder door den vijand te worden teruggedrongen den omtrek van Vüleis-Cotterêts. Hrt 3e ÖS nam dien dag stelling tusschen Vertus en Vitry-?e-

SePtember ^chtte von Bülow een poging der Franschen om het front van het 3e Leger tl doorbreken, omdat een sterke colonne in O. Schüng oprukte op den weg ChampauberSBe^ Generaal von MollÉk*d& op dien dag te Reims eindelijk een onderhoudv had met von BülovT

<»e lijn Thuizy-Suippes, het 4e! naar de lijn Suip-

Sluiten