Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tien rechter den linker vleugij|fder Fransche legers «^Omvatten en terug te werpenC RKsschien Zou zóódoende de mogelijkheid olKStaan om den vijand een zelfde lot deelachtig te doen worden, als Hannibal dé'Romeinen brj Cannae deed ondergaan. Intusschen is het terrein tusschen *ïpinal en Toul door zijn buitengewone natuurhjke sterkte zoo goed als onneembaar. Deze „trouée de Charmes" is door de Franschen met van versterkingen voorzien. Toen nu de Duitsche 6e en 7e Legers op 24 Augustus naar Lunévflle en St. Dié oprukten, konden j9 weinig vorderen, en hadden zij tevens uit het Z. tegenaanvallen af te slaan.

Niettemin werd het Duitsche offensief nog voortgezet. Men waande althans 's vijands krachten te zullen bmden. De vestingwerken van Nancy Zouden met zwaar geschut worden aangevallen. Oe hnker vleugel van het 6e Leger moest trachten bij Bayon door te breken, terwijl het 7e Leger de linker flank tegen Epinal zou dekken. De aanval op „le grand couronné de Nancy" — de versterkte kring van hoogten ten O. van deze stad — begon op 4 September, doch maakte weinig voortgang. Op dit tijdstip trokken van de Franschen reeds sterke troepenafdeelingen der O. legers naar het W.

Op 4 September nam ook het Duitsche legerbestuur het besluit 2 legerkorpsen, 1 cavalerie-divisie en een legercommando naar het W. te doen overbrengen. Het spoorwegvervoer begon op 7 en 8 September, de Belgische banen waren weer in orde: de troepen konden via Luik en Brussel tot Mons worden gebracht.

Maar het was te laat.

De slag aan Ourcq en Marne was in zijn laatste stadium. De aangevoerde troepen konden met meer tijdig ingrijpen.

Sluiten