Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moltke's besluit omhet Nederlandsche territoir te ontzien, als onze zienswijze te kennen-gaAa^rdaï daarvoor ook nog wel andere redenen zullen hebben gegolden, dan de in het interview met D»i Steiner aangevoerde overweging: „um Dnutschland im Falie einer Blockade ;Aönungsmöglichkeiten zu lassen," vernemen wij uit het vorenstaande met genoegen dat generaal Camon dezelfde opvatting bh^ittjffljnatoegedaan.

En wij vestigen er de aandacht op dat het Fransche opstel aantoont, dat sommige van de denkbeelden, door den Nederlandschen kapitein Ronduit gepubliceerd — zoowel omtrent het motief-vóea» de concentratie van het Duitsche ie Leger ten O. van ons Limburg (n.1. het volledig partij trekken van het Duitsche spoorwegnet), als omtrent het oprukken in de lijn Moll-Quaedmechelen-Diest, ten einde te teachten het Belgische leger van Ana? werpen af te snijden — bij generaal Camon ingang gevonden hebben.

De artikelen van Ronduit trekken dan ook in het buitenland zéér de aandacht. „De manoeuvre om Limburg" is vertaald in het .Fransen, het Engelsch het Spaansch en het Noorsch; het tweede opstel „Nogmaals de manoeuvre om Limbmg", intfhat; Fransen en het Engelsch1). Wij noemen het interessant en hoogst eervol, dat een Hollandsahvofficier blijkt in het samengestelde Duitsche operatieplan zoo juiste inzichten te hebben geopenbaard.

») De vertalingen en de verspreiding zijn geschied door de zorg van de Vereening „Nederland in den Vreemde .

Sluiten