Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

injgsman, kan ons niet beletten?** opzidunsnan J^beide punten zéér beshetlW- stSdputVtï Myven innemen, dat w* 4hm strijd met ziSztnT2 ~ m de voocajgaande beschouwingen hebben ingenomen en toegelicht. en De Duitsche generaal verwerpt beslist het door

• WesSondjg,dC dTk,beïd' ^Duitschland op het Westfront de/en«e/, doch op het Oostfront offensief

neett bedoeld. De daarvoor door hem aangevoerde vanTe«Siün^ 0ns * ^enen «overtSgen dfe dr!p°",ulstheid der door ons ten voordeele van die meenmg aangevoerde beschouwingen Hii hecht 0.1. met genoeg waarde aan deTete^kems

^T.£TenSChamUik met OostenriMo? ganje, breed opgezet operatieplan tegen Rusland

te 1 ct dH-h°t°gSt ernstige nadeden ïn bezwaret L w 16 het toe^te. Duitsche offensieToo S afanK?""1 alj h6t ^vankelijk üïïooftï zaak afzonderhjk optreden van de OostenriikschT Hongaarsche krijgsmacht op het OoSront voo^

peesche Statearhebben medegebracht

veroorlovïflf^l™™***^ ons moeten veroorloven onze meenmg tem stelligste te hAmj haven tegenover die vanleneraaj^BelLar* betreft de schending, door Duitsr»l3«H„? ~>' gewaarborgde neutralitei?vaa, lÏÏfe De'aSLlj

Sn Het scïSfr hTI T"*611 °m *e te verd^ «en. tiet scjumt dat de theorie: „Not kennt keiVi

^ e°°va?^gerlen ^«tt qmntessens van zunvbetoog is niet veel meer dan^kon nu eenmaal met anders." £m nemen geen enkel woord terug van heteeen

wingen, als ons afkeurend oordeel nopenslSfe

Sluiten