Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 en% W° T de "?befStC Heeresleitung» op 3 en 5 Septembcj rworden tegenstrijdig ia onuit ^ar. genoemd Het ^r&en v^Tden S"

4ffl?£ïï£ ^ den vIeugel, kon onmoge-

h,k twelfder tijd «m dbwtdezelfdetroepen g3e-

het tlïh"f^^BernLriverw^t het legechfcstuur dat het ten slotte de leidke der operatten geheel kwijt was en „meligerSnnt£ ubet. *e Lage» Dinge befohlen hat, dk loet haupt nicht durdma^^ waren.» Het «L» stelde, door zijn al te voortvarend oprukken flank en rug bloot aan het Fransche 6e Leger! waarvan ^v-tJ*™^"* niet ke°de. Het 'wg^g daddWt ten volie den ernst in van de beSgmg waaraan het blootgesteld was, en deed daaS aanvankelijk te weinig troepen naar de SSa

£fLle enhetae Legerstad, in «ijn gevolgen, voorkomen kunnen worden> indie» laatstgenoemd lï£ iL SLt**^ ^d fP^uden, in rflaats van mef ff üakc* vleugel offensief te bhjven ageeren zdf,

of te fteu^ hS0088, Strijd te Mpoi

t£t Jl " t J tet vcrlanSd« integendeel dat het 2Lfr^«t betwaar van de on^tane ,Scke» m het gevechtsfront zou voorzien. >'^UCKe

ftÏÏi jf* yeroordeelt het in den overste Hentsch, dat deze den terugtocht van het 3e LeS heeft goedgekeurd, zonder den toSandvan he

11 ïn tó kfüien-WeUicht W3re «et beter geweest om „ahesan alles zu seizen," en zich aan de ES ondanks alles, te handhaven, Marne,

dar^\2egLV^n Bernhardi' met ^n te twijfelen dat door het besluit en het bevel voor den teru?'

Het kost ons moeite weerstand te bieden aan de

Sluiten