Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dèwitW^Oeht^ihoewel Wjiide 5e, 4e en 3e Legers daartoe volstrekt geen aanleiding geconstateerd was.

Hentsch overnadttteirijfcet hoofdkwartiervan het ae Leger te Montxnort. En in den Vroegen morgen van den gen Septtftther nam vottbBolow, met goedkeuring van Hentsch, het besluit om terug te gaan.

Hentsch heeft zieh'toen naar het ie Leger begeven en te Mareuil den generaal von KuMgesproken.Den legercommandant von Kluck heeft hij niet geaeni Hentsch was ongetwijfeld te goeder ttouw in Zijn meening dat hij namens „de Oberste Heeres* leitung-^nan het ie Leger het bevel mocht overbrengen om .eveneens terug te trekken. Doch van verschillende ürjden is verklaard, dat zijn opdracht niét: verder rwfltte dan om — indien de terugtocht reeds begonnen was — deze in bepaalde richtingen te tódehPln elk geVal heeft Hentsch den terugtocht van het ae Leger goedgekeurd, zonder den toestand van het ie Leger te kennen, en dat had hij niet moeten, nieratfögen doen. Ook is het een stellige fout, dat hij zijn opdracht niet begonnen-vs bij het ie I^ger§"*>èh op den linker vleugd, waar de toestand niefdieigend was. ^

Het incident in den oorlog, door zijn gevolgen voor Duitschland zoo noodlottig als „het geval Hentsch'* meer en meer gebleken is geweest tè Zijn, komt ongetwijfeld ten volle ten laste^vao generaal von Moltke II en zijn staf. Deze behoorden op 8 September zelf aan het: front te zijn «Ciri;geen geval de leiding ov»üelaten aan een betrekkelijk ondergeschflrt hoc^officiery^dfe me* eea mondelinge Opdracht uitgezonden wer* Dat is een onvergeeflijke blunder, die Dmtschland ten verderve gevoerd heeft.

Het korte overzicht dat wij hier gaven van de brochojr* Müller-Loebnitz — en waartoe wij ons

Sluiten