Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten bepalen om niet te uitvoerig te worden — moge den lezer aantoonen, dat wij in hoofdzaak reeds m vorige bladztjden van ons boek, tot dezelfde slotsom gekomen waren. Uit den aard der zaak geeft het nieuw verschenen werkje nog vele interessante bijzonderheden; doch wij kunnen ons, hoe belangrijk „het geval Hentsch" geweest moge zijn, daarin hier met verdiepen. Den lezer zij de studie

, t—' , 6 "Cl ^cicnsarcniv DiJZOn-

Sluiten