Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II

SAMENSTELLING VAN DE DUITSCHE STRIJDKRACHTEN (BEGIN AUGUSTUS 1914)

WESTFRONT

LEGERS BEVELHEBBERS KORDEN LEGERKORPSEN ^vIs^n" LANDWEERTROEPEN TOELICHTINGEN

Eerste: von Kluck II,III,IV,iXW. IIIR, IVR, IXR. 2Cav.dn. ine, n« en 27' Lw.brig; (a) De indeeling bij ie of ae

Leger is meermalen gewijzigd.

1 pion. regt.

(b) Het 6 L.K. ging op 28 Aug.

Tweede: von Bülow G(arde), Vtl, IXte), GR, VIIR, xr, 2e Cav. K. (G, 5e 2';e,2Q<=Lw.brig.; 4mort.- v' h" 4c n'h' 5C Leger'

x. C.d.)(h) bïtt., I Batt. IO CM. Zware (c) Saksische troepen.

kustmort. batt., 2 pion. reg. (d) Wurtembergsche troepen.

(e) Uit Metz.

Derde: von Hausen XI, XIIM, XIXM, XIIR(c). te) 4:'>= Lw. brig. 1 mort. batt. (f) Uit straatsburg.

I pion. regt. (g) Het 2e C. K. is „Heeres-

Cav."; later ae Leger. Het ie

Vierde: Albrecht, Hertog van VIO», VIII XVIII. VIIIR, XVIIIR. <h> 45f Lw.brig; 2mort. batt. £catv3e£eg«diende °°k

Wurtemburg 1 pion. regt. _. _ ...

° r ö (h) Het 4e Cav. Korps diende

ook voor het 4e Leger.

Vijfde: Duitsche Kroonprins v, VI0>), XIII<d), vr, VIR, 33RDM. 4eC. K. (6<=, 3eCd.) i=e.43e,45e>53e en oB.Lw. „ u , „ . . ,

xvi. bïigi4mort.batt. 2 pion. B.beteekent itomCe troepen.

Y£ y^ Vóór den aanvang der operatiën

rr j ging het IXeL.K. van het ie

Zesde: Ruprecht, Kroonprins XXI, IB, I B, IIIB. IBR. 3e C K. (7e, 8e, B. Leger over naar het ae.

van Beieren Cd.) 11 brigades. Het xie en het g. r. Korps,

benevens de 8e (Saksische)

Zevende: von Heeringen XIV, xv. XIVR, IRD(0 — 19e en B. icqe, ii2e, ii4e en 142e Cavaierie-divisie werden op

a f,.rhr,o 26 Augustus overgebracht

\ 6 brigades. L.w.»ng. naar het oostfront.

22 Leger orpsen 13 Reserve Leger- I0 Cav. divisiën 6 (iybrigs.) Totaal: _ ^ dHsiën korpsen en 2Rdivisiën

a& divisiën

72 Divisiën

OOSTFRONT

Achtste: von Prittwitz und I, XVII xx. I r., y r. div. 1 5 (2 brigs.) 6, 70 Lw. brig., Lw. div.M (ö Lw. div. v.d. Goltz.

Gaffron — ■———— 11

9 divisiën

Totaal-Generaal, 25 (G. I-x<I, j 14 r K. (G. I, III- 11 (G. 1—q,B) 7(iobrigs.) 31 —32 brigades

Oost- en Westfront .-IIIB.) ! IX.XII.XIV.XVII. I 1

j 3RD 1 B I ^ ^ ■ f_Jj j

50 actieve-divisiën 11 Cav. divisiën 7 aanv. div. )6 divisiën Landweer

31 reserve-divisiën

104 infanterie- en 11 cavalerie-divisiën.

Sluiten