Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— v ~ - J-y-t/

LEGERS BEVELHEBBERS LEGERKORPSEN RESERVE-DIVISIËN ^Y^ffiJ?" TOELICHTINGEN

___ __ , . i .

Detachement (a) j (Te groep), 58% 63e, 66e. (a) De ,e en de 4e groep reserve-divisiën

■Coratc T-1..U-M -» o , - stonden onder rechtstreeksch bevel van den

ECrSte- °Ubai1 T, 8e, 13e, I4.(b), 2Ie. fie, _e. Opperbevelhebber Joffre.

Tweede! Castelnau ge, i5e<c), T6e, 18e, 30e. (2e groep). 59e, 65e, 70e. 2e, 10*. (b) Het 14e korps heeft 9 regimenten infanterie

en 6 bats.-jagers.

Derde: Ruffey *) 4e, 5e, 6e(d). (?e gr0ep), 54e, 55e, 56e, T,

jj j 1 (c) Het 15e korps heeft 10 regimenten infanterie

Vierde: de Langle de Cary i2e, i7c. K(e) — ge, d op Corsica) en 3 batt. jagers.

• •> (d) Het 6e korps heeft 3 divisiën (12 regimenten

Vijlde: Lanrezac.2) | Ie, 2e«, 3e, Ioe,Iie. 52e, 60e, 4e, infanterie en 6 bats. jagers

Detachement (a) (4e groep), 51e, 53e, 69e. (e) Dit is het koIoniale korPs-

— ,...„ (f) Het 2e korps heeft a divisiën en i brigade.

Zelfstandig Sordet (g) , cav.-div siën

Cav KorDS ' 'g' •Het cavaler»e-korps behoorde voorloopig

j0} het 5e Leger.

(*) Is later vervangen door Generaal Sarrail.

(') Is later vervangen door Generaal Franchet d'Espérey.

SAMENSTELLING VAN HET FRANSCHE MOBIELE LEGER (BEGIK AUGUSTUS 1914)

Bijlage III

N.B. Het ige Legerkorps, dat in vredestijd in Algerië gestationneerd is, werd niet als zoodanig geformeed en te velde gebracht.

Onder rechtstreeksch bevel van den Opperbevelhebber Joffre, stonden 12 divisiën, waarvan 3 actiele (uit Afrika en uit de Alpen), en 9 reservedivisiën, waaronder de ie groep en de 4e groep (Generaal Valabrègue), hierbovengenoemd. De vijf legers telden te zamen: 21 legerkorpsen en i4 reserve-divisiën.

Sluiten