Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Ik hoop dat de gebruikers van dit Woordenboek er toe zullen medewerken om het op den duur zoo volledig en betrouwbaar mogelijk te maken, door mij mededeeling te doen van lacunes of onjuistheden, die bij het gebruik worden ontdekt.

In het Ned.—Eng. gedeelte verwijst een * naar het Eng.—Ned. deel. Wenscht men b.v. de vertaling van: Uw limiet was onuitvoerbaar, dan vindt men in het Ned.—Eng. gedeelte: limiet: limit *. Zoekt men dan bij het Eng.—Ned. onder limit, dan vindt men daar de gezochte uitdrukking. Op deze wijze werd veel plaatsruimte uitgewonnen.

Herhaling van het hoofdwoord wordt voorkomen door slechts de eerste letter te herhalen. Onder land beteekent l.ing derhalve landing, onder load beteekent hing loading, en zoo vervolgens.

Amsterdam, Mei 1919.

A. DE FROE.

Sluiten