Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEFOREHAND — BILL

a B/E must be stamped b. execution: een wissel moet gezegeld worden voor hij geteekend wordt. — We shall thank you to keep this order b. you: het zal ons aangenaam zyn indien U deze order in gedachten wilt houden. — We were pleased that they put tbe 1500 tonner b. us: Het was ons aangenaam dat ze ons de boot van 1500 ton aanboden.

bef orehand: to give money b.: geld vooruit betalen; prenumereeren; prenumerando betalen. — to be b. with the world: in goeden doen zijn; goede vooruitzichten hebben.

beg (met weglating van leave): zich veroorloven; de eer hebben. — I beg to inform you: ik heb de eer U mede te deelen.

beginning: in the b. of March: primo Maart.

behalf: in b. of: ten behoeve van. — on b. of: namens. — for and on b. of the City Bank, John Wesly: p.o. de City Bank, J. W.

behindhand: ten achteren. — to be b. with one's work: achterop zijn met zijn werk. — to be b. with one]s payments: ten achter zijn met zijn betalingen. — to be b. in the world: in slechten doen zijn.

below: to be b. par: beneden pari staan. — as stated b.: zooals hieronder is aangegeven.

beneficiary: geaccrediteerde (persoon te wiens gunste een bank-crediet is geopend).

benefit: we are pleased to give our friends the b. of these low prices: het is ons aangenaam onze klanten van deze lage prijzen te laten profiteeren.

berth: ligplaats. — loading b.: laadplaats. — discharging b.: losplaats. — foul b.: slechte ligplaats. — to place a ship on the b. for Hongkong: een schip aanleggen voor H. — when placing a ship on the b.: by' aanleg op stukgoederen. — A b. ship = a ship on the b.: in lading liggend schip. — A b. B/L = een „berth" cognossement (bepalend dat de houders de goederen in ontvangst moeten nemen zoo spoedig als de stoomboot lossen kan). — to b.: de laadplaats innemen. — to b. a ship: een schip zijn

ligplaats geven (aanwijzen). — the ship has been b.ed: het schip heeft zyn ligplaats ingenomen. — b. rates: tarief voor stukgoederen.

berthage: havengeld; ligplaats.

best bills: puike wissels. — at the b. hand: uit de eerste hand; goedkoop.

— b. kind = b. quality: fijnste kwaliteit; eerste soort. — b. terms: gunstige voorwaarden.

best-bidder: meestbiedende.

between (znw.): middelsoort.

bid: bod. — What's your b.?: Wat biedt U? — Who'11 make a b. for this article?: Wie doet een bod op dit artikel? — to make a higher b. = to increase a b.: een hooger bod doen. — to b. for: een bod doen op. — to b. against: opbieden tegen. — to b. up: den prijs opjagen.

bidder: bieder. — the highest (= the best) b.: de meestbiedende.

bill: rekening. — b. under one's own hand: schuldbekentenis. — to have (= to owe) b.s : schulden hebben. — to make out a b.: een rekening uitschrijven.

bill of exchange (= B/E = Bill): wissel. — Bill at usance: uso wissel.

— b. drawn upon oneself: eigen wissel; droge wissel. —documentary b.: wissel met aangehechte documenten; documentswissel. — first class b.: puike wissel. — to dishonour a b.: een wissel weigeren te betalen. — to issue a b.: een wissel afgeven. ■— to withdraw a b.: een wissel intrekken.

bill of health: gezondheidspas. — clean (foul) b.: schoone (vuile) gezondheidspas.

Bill of Lading (B/L): connossement — through b. = transit b.: doorconnossement. — b. to order: conn. aan order. — to draw up (to make out) a b.: een connossement opmaken.

Bill of Parcels: factuur.

Bill of Sale: Koopbrief (machtiging in omschreven geval aangegeven goederen te verkoopen).

Bill of Sight: Consent tot bezichtiging (verlof goederen- te lossen waarvan men de factuur nog niet bezit).

BUI- book: Wisselboek. — b.-broker = wisselmakelaar. — b.-brokerage: courtage. — b.-broking: wisselmake-

Sluiten