Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUSINESSLIKE — CANVASS

actions) with: in handelsrelaties staan met. — to do a good b. in an article: goede zaken doen in een artikel. —to do b. on a large scale (= in a large way): zaken doen op groote schaal. — to engage in b.: in den handel gaan. — to get b.: klandizie krijgen. — to give up one's b. (= to retire from B.): zich uit de zaken terugtrekken. — to make something one's b.: ergens een beroep van maken. — we shut up b. at five o'clock: we sluiten om vijf uur. — to take over a b.: een zaak overnemen. — to transact b. with: zaken doen met. — to wind up one's b.: liquideeren. — to withdraw from b.: zich uit de zaken terugtrekken. grasp of a b.: begrip van (inzicht in) de zaken. — b. friend: handelsvriend. — b. letter: handelsbrief. businesslike: methodisch; practisch; coulant.

business-man: koopman; handelsman; zakenman.

business-tour: zakenreis.

buy: koopen; inkoopen. — to b. in: inkoopen (= terugkoopen op veilingen). — to b. for the account: op rescontre koopen. — to b. up: opkoopen. — to b. out a partner: een compagnon uitkoopen. — to b. out an execution: een executie afkoopen.

buyer: kooper. — to be b. of: koopen. — prices go against b.s: de prijzen gaan omhoog. — prices go in favour of b.s: de prijzen gaan naar beneden.

buying-order: kooporder.

by: b. the bulk (= b. wholesale): en gros. — b. the piece: per stuk. — b. the dozen: 6y het dozijn. — b. retail: in het klein. — to lower the price b. Is.: den prijs ls. verlagen. — b. cart (van; waggon): per as. — b. procuration: per procuratie. — b. return of post: per ommegaande.

bye-laws: reglement.

by-product: bijproduct; afvalproduct.

G.

CA.: Chief Accountant.

cable: kabeltelegram. — to c: per kabel seinen; kabelen. — c. book: télegram-copieboek. — cgram: kabelbericht; kabelgram. — c. transfer: kabelwissel

calculate: berekenen; uitrekenen. — to c. on: berekenen naar.

calculation: berekening; schatting. — c. of exchange: koersberekening. — on a rough c: volgens globale berekening. — error in c.: rekenfout. — to be out in one's c.: zich verrekenen ; zich vergissen.

calendar month: kalendermaand.

call: 1) opzegging, aflossing; 2) premie affaire; c. of more: premie affaire met „noch". 3) storting; fournissement. 4) gesprek (per telefoon). — at c.: zonder aanzegging opvorderbaar. — money on c.: dadelijk opvraagbaar geld. — there was httle c. for the article: er was weinig vraag naar het artikel. — to c. at a port: een haven aandoen. — to c. for: afhalen.

— to be left till eed for: posterestante; station-restante. — to c. in: intrekken (bankbiljetten). — to c. in a loan: een leening delgen. — to c. up: opbellen (per telefoon). — cbox: telefooncel. — c.-loan: geldleening on call. — c.-money: geld on call. — c. office: publiek telefoonstation.

caller: aanvrager (telefoon). calm: stil.

cambist: wisselmakelaar.

cancel: vernietigen; waardeloos maken; ongedaan maken; intrekken; annuleeren; verbreken. — to c. a contract: een contract beëindigen. — to c. a

. debt: een streep door een schuld halen. — to c. an order: een order herroepen; afbestellen. — to c. a signature: een handteekening royeeren.

— to c. a stamp: een zegel royeeren. candidate: gegadigde.

canister: bus.

canvas: paklinnen.

canvass orders: bestellingen trachten

Sluiten