Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERER — CLEAR

charter party. — time c.: tijdcharter (meestal: time-charter). — voyage c: reischarter (meestal: voyagecharter).

— to place a steamer on time c.: een boot op tijdcharter verhuren.

charterer: bevrachter.

chartering- agent = chartering-broker scheepsbevrachter.

charter-party: cherte-partij. — to conclude a c.: een chertepartij afsluiten.

cheap: goedkoop. — to buy c.: goedkoop koopen. — c. and nasty: goedkoop en slecht.

check: 1. controle. — to maintain a proper c. on the expenses: behoorlijk controle uitoefenen op de uitgaven. — 2. (Amerikaansch): chèque. — to c: narekenen; nagaan; collationeer en; verifieeren; nazien; controleeren. — to c. an account: een rekening nazien. — c.-till: kasregister. — c. weigher: controle-weger.

cheque: chèque. — open c. = c. to bearer: chèque aan toonder. — blank c.: blanco chèque. — c. to order: chèque aan order. — to write out a c.: een chèque trekken. — to cross a c.: een chèque alleen door middel van een bank betaalbaar maken. — stale c.: oude chèque (niet meer geldig). — to pay in a c. to a bank: een chèque aan een bank ter incasso geven.

chest: kist (tea; indigo; opium).

chicane: haarklooverij; chicane. — to c: chicaneeren.

chicaner: chicaneur.

chicanous: chicaneus.

chip-box: spanen doos.

chop: handelsmerk (China).

c.i.f. = cost, freight and insurance.

C.i.f.i.c. = cost, insurance, freight, interest and commission.

circular: circulaire. — c. letter (= c. note): circulaire. — c. Letter of Credit: circulaire credietbrief; reiscredietbrief: reiswissel.

circulate: in omloop brengen. — to c. |from hand to hand: van hand tot hand gaan. — circulating: in omloop. — circulating medium: ruilmiddel.

circulation: omloop. — to be out of c.: niet meer in omloop zijn. — to withdraw from c.: intrekken (coins; banknotes). — to put in c.: in omloop brengen.

city = stad. — the c: het handelscen¬

trum van Londen. — c. article: handelsbericht; beursbericht. — c. man: handelsman.

claim: mijnconcessie; voorkeursrecht ; daim; aanspraak; klacht; eisch (tot schadevergoeding); reclame. — a c. on: een vordering op. — adjustment of c.s: regeling der vorderingen. — to send in a c. = to raise a c. = to put forward a c.: reclameeren. — to make (= to put in) a c. on: reclameeren bij. — to lay c. to: aanspraak maken op. — to entertain a c.: een reclame aannemen. — to allow a c.: aan een vordering voldoen; een reclame inwilligen. — to admit a c.: een reclame erkennen; inwilligen; aannemen. — to contest a c: een reclame betwisten. — to reject a c.: een eisch (aanspraak) afwijzen. — he loses his c. against the drawer: zijn vordering op den trekker gaat te niet. — to prove one's c.s: zich laten verifieeren. — to substantiate one's c. = to make good one's c: zijn aanspraak bewijzen. — to settle a c.: een reclame afdoen. — to waive a c.: een aanspraak opgeven; een reclame intrekken; van een vordering afzien. — to drop a c. = to withdraw a c.: een reclame intrekken. — to constitute a c. to indemnification: recht op vergoeding geven. — to c.: eischen. — to c. on: reclameeren bij. — to c. compensation: schadevergoeding eischen.

claimant: reclamant; pretendent.

claim-jumper: kolonist die een concessie aan een ander weet te ontnemen.

clandestine trade: sluikhandel.

class: first c. = high c: prima.

clean: a c. Bill of Health: een schoone gezondheidspas. — a c. B/L = schoon connossement. — a c. profit: een zuivere (netto) winst. — a c. receipt: een schoon recu.

clear: inklaren; uitklaren. — to c. in: inklaren. — to c. out: uitklaren. — to c. = to c. off = to c. out: opruimen ; van de hand doen. — to c. stock: voorraad opruimen. — to c. a shop: uitverkoopen. — to c. a cheque: een chèque ter verrekening inzenden bij het „Clearing House" of een daarbij aangesloten bankiershuis ("Clear-

Sluiten