Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CURRENT — DEALINGS.

fractional c.: pasmunten; papierkleingeld.

current: gangbaar. — the goods are not c. in this market: zyn niet courant in deze markt. — c. securities: courante fondsen. — c. velue: marktwaarde; dagwaarde. — c. month: hopende maand. — c. account: rekening-courant. — c. account book rekening-courant boek. — c. account: holder = c. account customer: rekening-courant houder.

custom: klandizie; clientèle. — to attract (= to draw) c: klandizie trekken. —with a good c.: welbeklant ; goed ingevoerd. — c. in trade: handelsgebruik; usance. — c.s: douanerechten. — c.s inwards: inkomende rechten. — c.s outwards: uitgaande rechten. — c.s agent: convooilooper. — c.s Declaration: Douaneverklaring (document bij verzending van postpakket). — c.s duties: douanerechten. — c.s entry: kosten van uitklaring. — c.s union = c.s federa-

tion: tolunie; tolverbond. — c.s formalities: douane-formaliteiten; douanevoorschriften. — c. free: in consumptie; invoerrechten inbegrepen. — c. House: douanekantoor. — c. House Office: douanekantoor. — c. House Of heer: douane. — c.s Officer: douane. — c.s regulations: douane voorschriften. customary: gebruikelijk. — c. tare: uso tarra.

customer: klant. — regular c.: vaste klant. — c.s: clientèle; klandizie.

eut a price: een prijs verlagen; drukken. — ca price extremely fine: een prijs buitengewoon laag stellen. — cutting price: sterk concurreerende prijs. — to c. off one's correspondence with a person: de correspondentie met iemand afbreken. — to c. a person out: iemand er uit dringen.

cuttings: lapjes; patronen; stalen. cwt. * hundredweight. cypher telegram: cijfertelegram.

D.

D. A. = days after acceptance.. .

D/A = documents against acceptance. D/A terms = op conditie van documenten tegen accept.

damage: schade = beschadiging. — d.s: ( 1) beschadigd goed; 2) schadever- i goeding. — to ascertain the d.: de ] schade constateeren; opnemen. — to ( settle the d.: de schade afmaken. — ( certificate of d.: certificaat van be- i schadiging; schadecertificaat. — to d.: beschadigen. — badly d.d: zwaar beschadigd.

dampproof: worden niet door vocht aangetast.

dank: vochtig.

date: datum; dagteekening. — average d.: uniform datum; gemiddelde vervaldag. — due d.: vervaldag. — long d.: lang zicht. — after d.: na dato. — of this d.: van heden. — to keep to d.: bijhouden. — d. stamp: datumstempel. — to d.: dateeren; dagteekenen.

day: dag.— each additional d.: iedere

verdere dag. — one clear d.: een volle dag. — d.s: of grace: respijtdagen.— d.s on demurrage: overligdagen. — d.-to-d. money: een-daags geld. dbk. sb drawback, dd. = delivered. D. D. = demand draft. d'd = delivered; demand. d/d = days after date. dead capital: dood kapitaal. — d. market: verlaten markt. — d. season (= d. time of the year): het stille seizoen. — d. artiole: winkelknecht (onverkoopbaar artikel). — d. letter: onbestelbare brief. — d. letter Office: Bureel der Rebuten. — d. stock: onverkoopbare voorraad. — d. freight: wanvracht.; foutvracht. deal: transactie. — to d. in: handelen in; doen in. — to d. with a person: iem. behandelen. dealer: handelaar. — small d.: kleine winkelier. — wholesale d.: grossier; groothandelaar. dealings: transacties; zaken. — to

Sluiten