Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXPIRATION — FC(S)

de eerste uitgave(n). — out-of-poeket e.s: verschotten. — vast e.: groote kosten. — at our e.: op onze kosten. — at the public e.: op rijkskosten.

expiration of time: verloop (= afloop) van tijd. — e. of a contract: afloop van een contract. — at the time of e.: op den vervaltijd.

expire: afloopen; verstrijken.

expiry: afloop. — e. of lay-days: het verstrijken der ligdagen.

exploitation of a mine: exploitatie van een mijn.

export: uitvoer. — e. duty: uitvoerrechten. — e. house: exportzaak. — e.s: uitvoerprodukten.

exportation: uitvoer.

Express Company: besteldienst; pakket

post maatschappij. — e. service:

sneldienst. extend a shop: een winkel uitbreiden. —

to e. credit: crediet verlengen. — to

e. to a second column: uitwerpen in

een tweede kolom. — to e. the limits:

de limiet verhoogen. extinction of a loan: delging eener

leening.

extinguish a loan: een leening delgen.

extra charges: extra kosten. — e. dividend: extra dividend. — e.-draft: extra-goedgewicht. — e. tare: extratarra. — e.s: extra kosten.

F. = f = farthing(s); florin(s); franc(s).

f. a. a. = free of all average.

fabric: fabrikaat; stof.

face of a bill: voorzijde van een wissel. — f. value: nominale waarde.

facilities: gemakken; faciliteiten. — f. for transport = transport f.: transportmiddelen; vervoermiddelen. — banking f.: gelegenheid om van de tusschenkomst eener bank gebruik te maken.

factor: 1) commissionair; factor; 2) factor (— omstandigheid).

factory: 1) fabriek; 2) factorij (= nederzetting). — f. organisation = fabrieksinrichting. —f.-price: fabrieksprijs.

fail: failliet gaan.

failure: faillissement.

fair: eerlijk; billijk; net. — af. price: een behoorlijke prijs. — f. trade: reciprociteilsslelsel; stelsel van wederkeer igheid. — f. average quality: de Engelsche term wordt ook in het Ned. gebruikt, en wil zeggen: goede gezonde doorsnee-kwaliteit.

fairway: vaargeul.

fail: dalen. — a. f.: een daling; een koersverlaging. — a sharp f.: een sterke daling. — to undergo a f.: dalen. — to go to a f. = to operate for a f.: a la baisse speculeeren. — to f. back upon a person: iemand aan¬

spreken (als borg). — to f. back on money: geld aanspreken. — to f. below the original estimate: beneden de oorspronkelijke raming blijven. — to f. ofi by...: verminderen met...— to f. through: mislukken; op niets uiüoopen.

falling off: vermindering.

famine price: fabelachtige prijs; schreeuwend hooge prijs.

fancy articles ( = f. goods): galanterieën. — f. price: buitensporige prijs. — f.-soap: toilet zeep.

f. a. q. = fair average quality.

fare: vrachtprijs.

far-famed: wereldberoemd.

f. a. s. = free alongside.

fast: snelvarend. — f. cargo service: snélle vrachtdienst. — f. m colours: kleurhoudend. — f. dyed: kleurhoudend; waschecht.

fault: gebrek. — the f. lies with him: het is zyn schuld. — with all f.s (= with all f.s and errors of description): voetstoots.

f avour: your f.: Uw geëerd schrijven.-— to command public f.: bij hel publiek gewild zyn. — to sohcit the f. of: zich aanbevelen voor. — to be in great f. with: zeer gewild (= gezocht = in trek) zyn bij. — f.ed: gewild; in trek.

fc(s) = franc(s).

Sluiten