Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FOOTING — FREIGHT

His debts f. up £ 10 = bis debts f. up to £ 10:. zijn schulden bedragen £ 10.

footing: grondslag. — to obtain a firm f. in a market: vasten voet krijgen in een markt.

f. o. q. = free on quay.

f. o. r. = free on rail.

lor: B/E f.: wissel groot. — f. future delivery: op termijn. — f. inspection: ter bezichtiging. — f. oneself: op eigen rekening. — f. sale: te koop.

foree: prices now in f.: thans geldende noteeringen. — to f. open: open breken. — to f. down a price: een prijs drukken. >— to f. up a price: een prijs opdrijven. — f.d sale: gedwongen verkoop.

fore: this article is coming to the f.: dit artikel begint naam te maken.

f oreclose a mortgage: een hypotheek executeeren.

foreclosure: verkooping (wegens hypotheekschuld).

f oredate: te vroeg dateeren. — to be f.ed: vervroegd worden.

foreign: buitenlandsch; uitheemsch. — f. countries: het buitenland. — f. postcard: buitenlandsche briefkaart. ■— f. trade: buitenlandsche handel. — f-owned steamers: in '< buitenland thuishoorende booten.

forge a signature: een valsche handteekening maken. — f.d cheque: valsche chèque.

f orger '.falsaris.

forgery: valschheid in geschrifte.

forward: afzenden; expedieeren; de expeditie van iets bezorgen. — to f. on: doorzenden. — to sell f.: op levering (= op termijn) verkoopen. — f. price: prijs op levering. — to date f.: postdateeren. — as soon as a new buyer comes f.: zoodra zich een nieuwe kooper opdoet. — the cases are going f. by next week's s/s Alert: de kisten worden met de Alert v. d. volgende week verscheept. — the draft has already gone f.: de traite is al in zee. — to come f.: aan de markt komen. — to look f. to: tegemoet zien.

forwarding: expeditie. — f.-agent: expediteur. — f.-charges; expeditiekosten; verzendingskosten. — f. station: station van afzending.

t. o. s. = free overside.

foul: ergens tegen aanvaren. — f. Bill of Health: vuile gezondheidspas.

founders' shares: oprichtersaandeelen.

foundry: metaalgieterij.

f. p. a. = free of particular average.

fractional: fractioneel; zeer gering.

franchise: franchise.

franco (= f. domicile): franco; vrij aan huis.

fraudulent preference: frauduleuze bevoorrechting.

free alongside (= f. a. s.): vrij langs boord. — delivered f. domicile: (levering) franco huis. — f. destination: (levering) franco bestemming.

— f. Manchester: franco M. —

— f. M. station: franco station M.

— f. warehouse: franco (pakhuis); vrij aan huis. — f. alongside ship S.: Vry' langs boord S. — f. at station M.: franco station M. — f. from capture, seizure and detention: vrij van molest. — f. from average under 5 per Cent.: cry' onder 5% (5% is de franchise). — f. from average for the first x perCent: vrij van beschadigdheid van de eerste x%. — f. of particular average: vrij van avery' particulier. — f. from average unless general: cry van schade. — f. of charge: 1) franco; 2) gratis. — f. on barge Huil: franco lichter H. — f. on board: vrij aan boord; franco boord. — f. on board and trimmed: cry aan boord en getremd (kolen). — f. on quay S.: franco wal S. — f. on rails: franco waggon. — f. on rails S.:

• franco spoor S. — f. on truck factory: af fabriek. — f. on truck M.: franco waggon M. — f. on the waggon: franco waggon. — f. overside Huil: schuitovername H. — f. port: vrijhaven. — f. trade: vrijhandel.— f. trader: vrijhandelaar. — bids were made f.ly: er werd flink geboden.

freight: vracht; zeevracht; vrachtpenningen; vrachtprijs. — f. to be paid here: vracht vooruit betaalbaar (zonder restitutie). — f. and duty paid Amsterdam: franco vracht en rechten A. — f. paid A.: vrachtvrij A. — f. free: vrachtvrij. — dead f.: foutvracht • wanvracht. — pro rata f.: diHaniievracht. — to forward in through f.: verzenden in doorvracht.

— rate of f.: vrachtkoers. — f. rates:

Sluiten