Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVÖLVB — KNOCK

clerk: facturist. —i. value: factuur- ven. — day of i.: trekkingsdag. —

waarde. bank of i.: circulatiebank. — 1. (of

in vol ve: i.d: in diffioulties: in moeilijk- shares): uitgifte = emissie [van aanbeden gewikkeld. — to get i.d in deden). — price of i.: koers van uitlosses: verliezen lijden. — to i. extra gifte. — to i. notes: bankbiljetten expense: extra kosten veroorzaken. uitgeven. — i. Department: Afdee-

I. O. ü.: schuldbekentenis. ling van de Engelsche bank met het

irredeemable debts: onajlosbare schul- \ uitgeven van bankbiljetten belast,

oen. item: post; punt; onderdeel.

issue: afgeven. — to i. a cheque on a itinerant: rondtrekkend. — i. trader:

bank: een chique op een bank afgeven. marskramer.

— to i. a loan: een leening uitschrij- itinerary: (vastgesteld) reisplan.

J.

J/A = Joint Account.

jetsam: wrakgoederen.

jettison: werping; zeeworp.

jobber: 1) tusschenhandelaar; 2) handelaar (= makelaar) in effecten; hoekman.

join a firm: lid eener firma worden. — to j. stock with a person: md iemand kapitaal bijeenbrengen.

joint: mede-. — j. stock: gemeenschappelijk kapitaal. — j. stock bank: bankvereeniging. — j.-stock Company: Maatschappij op aandeelen; commanditaire vennootschap; commandite. —r on (= for) j. account: voor gemeenschappelijke rekening. —

j. signers: medeonderteekenaren. — ].-cargo-system: groupagedienst.

jointly liable: solidair aansprakelijk. — j. and severally: solidair.

journal: journaal. — to post (= to carry) into the j.: journaUseeren. — to bring the cash through the j.: de kas journaUseeren. — j.-book: journaal. — j.-item: journaalpost.

journalise: journaUseeren.

judgment debt: gerechtelijk vastgestelde schuld.

judleiai sale: gerechtelijke verkooping. junior clerk: jongste bediende. — j. partner: jongste vennoot.

K.

Kaffirs: Zuid-Afrikaansche effecten.

K. C. = King's Counsel.

keen competition: scherpe concurrentie. — buyers were not very k.: koopers waren niet erg happig.

keep : verkoopen; te koop hebben. — to k. in stock: in voorraad hebben. — to k. the books postcd up: de boeken bijhouden. — to k. to date: bijhouden.

kind: to pay in k.: 1) in natura betalen; 2) md gelijke munt betalen.

King's Counsel: eerditel aan bekwame rechtsgeleerden verleend.

klte: schoorsteenwissel. — k.-flying: wisselruiterij.

kiting = kite-flying.

knock down: (prijzen van effecten) drukken. — to k. down to: toewijzen aan (op een auctie).

Sluiten