Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MONTH —

zaak steken. — to withdraw m.: geld opvragen. — to make m.: geld verdienen. •— transactions for m.: beurszaken d contant. — m. changer: geldwisselaar. — m. matter»: geldzaken; geldelijke aangelegenheden. — m.order: postwissel. — m. rate: geldkoers ; rentevoet. month: maand. — calendar m.: kalendermaand. — lunar m.: maand van 28 dagen. — at three m.s' date: drie maanden na dato. — two per Cent. for one m.: betaling op een maand met 2% korting. — one m.net: betaling op een maand zonder korting. — m.ly terms 2£ per Cent. discount: maandrekening met 2J% korting.

mortgage: hypotheek; beleening. — m. bond: hypothecaire obligatie; pandbrief. — m. Company: hypotheek-

NOMINAL

bank. — m. debt: hypotheekschuld. — m. loan: hypothecaire leening. — to m. property: eigendommen verhypothekeeren. — m. deed: pandbrief.

mortgagee: hypotheeknemer.

mortgagor: hypotheekgever.

mount up: oploopen; een groot bedrag vormen.

movable property: roerende goederen. move with the tunes: met den tijd meegaan.

movement: omzet; beweging; scheepvaartbeweging. — there was some movement in .... er ging iets om in; er werd wat afgedaan in. — upward m.: stijging.

mutual consent: wederzijdsch goedvinden. — m. insurance: onderlinge verzekering. — on m. teims: met ge^ sloten beurs.

my. = money.

N

name: to have one's n. in the Gazette: failliet zijn. — to put one's n. to: zyn naam zetten onder. — n. of a firm: firmanaam.

narrow market: beperkte (— stille) markt.

national debt: staatsschuld.

navigation: scheepvaart. — the long n.: de groote vaart. — improper n.: verkeerd varen. — the n. is closed: de scheepvaart is gestremd. — n. Act: Acte van Navigatie.

navy: oorlogsmarine. — mercantile n.: • koopvaardijvloot.

n. e. = new charter.

needful: to do the n.: het noodige verrichten.

negotiable instrument: verhandelbaar papier; voor overdracht vatbaar stuk.

negotiate: verhandelen; onderhandelen; ver disconteer en.

negotiation: verdisconteering. — n.s are on f oot: er wordt onderhandeld. — to enter into (= to open) n.s: in onderhandeling treden; onderhandelingen aanknoopen. —

negotiator: onderhandelaar.

neighbour: concurrent.

nem. eon. = nemine contradicento: eenparig; met eenparigheid van stemmen.

nem. diss.: nemine dissentiente: eenparig; met eenparigheid van stemmen.

net = nett: netto. — n. cash: netto contant; contant zonder korting. — n. amount: netto bedrag. — n. profits: netto winst. — n. weight: netto gewicht. — to n.: netto verdienen; een zuivere winst maken van; in de wacht sleepen.

new charter: nieuw (model) chertepartij.

— to be n. to the business: een

nieuweling zijn in de zaak. news: your n.: uwe berichten. nibble at: neiging toonen om te koopen

(tot zaken te komen). nickel-plated: vernikkeld. no cure no pay: niet goed, geld terug. nominal capital: maatschappelijk kapi¬

taal. — a merely n. loss: een onoeduidend verlies. — a n. partner: iemand die zich als vennoot voordoet. — n. price: nominale prijs (die slechts wordt opgegeven^ maar waartegen geen zaken zijn gedaan). — n. value: nominale waarde.

Sluiten