Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OFFEROR

— to be cn o.: te koop aangeboden worden.

offeror: aanbieder.

office: kantoor. — o. of delivery: kantoor van bestelling. — in o.: in functie.

— to hold o.: in functie zijn. — o.boy: kantoorjongen; kantoorlooper.

— o .-work: kantoorwerk.

official list: officieele noteering. — o.

Receiver: curator. o/own = order own. open credit: blanco crediet; ongedekt

crediet; crediet in rekening courant.

— o. policy: open (= contract = doorloopende) polis. — to be o. for: kunnen gebruiken; zoeken; noodig hebben. — to o. an account with: een rekening openen bij. — on o.ing out the goods: bij het uitpakken der goederen.

opening: \)afzetgebied; débouché; 2) vacante plaats (= betrekking). — o. order: proef order. — o. price: beginkoers.

operate: in werking zijn ; werken.

operating capital: bedrijfskapitaal. — o. expenditure: exploitatiekosten.

operator: speculant.

opponent: concurrent.

option: optie; premie {affaire); keuze; recht van (voor)koop. — to exercise an o.: van een recht gebruik maken.

— in buyer's o.: in koopefs keuze.— at (= in) one's o.: naar keuze. — o. of purchasi: recht van koop. — o. money: optiegeld; premiegeld.

order: bestelling. — the o. turns out satkfactory: de bestelling geeft reden tot tevredenheid. — there has been an extra pressure of o.s: er is een bijzondere toevloed van bestellingen geweest. — back o.: achterstallige bestelling. — liberal o.: flinke order. — opening o.: proefbestelling. — repeat o.: nabestelling. — a sample o.: een pro</bestelling.— a stock o.: eengroote order. — trial o.: proefbestelling. — o. book: commissieboek. — o. form = o. sheet: bestelformulier. — as per o. sheet enclosed: volgens ingesloten bestelformulier. — an o. for (= an o. on) 6 hides: een bestelling van 6 huiden. — o. of discharge: ontheffing van schuld. — to acknowledge an o.: een bestelling erkennen. — acknowledgment of an o.: bevestiging eener

— OUT

bestelling. — to annul (= to cancel = to rescind = to withdraw) an o.: een order intrekken. — to book an o.: een order noteeren. — to canvass (= to collect) o.s: bestellingen opnemen.

— to complete an o.: een bestelling voltooien. — to confirm an o.: een bestelling bevestigen. — to exeeute an o.: een order uitvoeren. — to give an o.: een bestelling doen. — to hand an o.: een bestelling doen toekomen. — to obtain an o.: een bestelling krijgen.

— to pass (= to place) an o.: een bestelling doen. — to put an o. to work: aan de uitvoering eener bestelling beginnen. — to secure an o.: een bestelling machtig worden. — by o. of: namens; op order; oplost van.— by o. and for account of: op order en voor rekening van. — for o.s = f/o: ter aanwijzing van de orderhaven; b.v. Cork f/o; — to be on o.: besteld zijn.

— to make to o.: op bestelling maken.

— to o. goods from: goederen bestellen bij. — as o.ed: volgens bestel- , ling. — when o.ing craantities: bij bestelling van groote hoeveelheden. — until further o.s: tot nader order. — o. own: order eigen. — B/L to o.: connossement aan order. — to bring the business in o.: de zaak tot stand brengen. — to find in o.: accoord bevinden. —in good o. and condition: goed geconditioneerd.

ordinary shares: gewone aandeelen.

origin: certificate of o.: Certificaat van oorsprong. — office of o.: kantoor van afzending (telegram)

oost from the market: van de markt verdringen

out: to be o. of an article: niet meer voorhanden hebben — o. of stock: uitverkocht. — o.-of-pocket: contant.-

— o.-of-pockets: verschotten. — to o.bid a persoD: hooger bieden dan iemand. — on the o.break of the war: bij het uitbreken van den oorlog.

— o. fit: uitrusting. — o.going partner: uittredend vennoot. — o.lay: uitgave. — o.lays: verschotten. — o.let: afzetgebied. — o.lying: afgelegen. — o.put: productie. — o.put of wheat: tarwe-opbrengst. — o.rsgeous: buitensporig. — o.side broker: beunhaas. — o.siders: buitenstaanders. — o.standings: uit-

Sluiten