Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAMPLING — SELL

monster. —> shipment s.: aflaadmonster. — shipping s.: zeemonster. — Standard s.: standaardmonster.—type s.: typemonster.— s. bale: monsterbaai.

— s. case: monsterkist. — s. copy: proefnummer. — s. free: monster gratis. — s. of no value: monster zonder waarde. — s. order: proefbestelling; proef order.— s. packet: monster pakje.

— s. room: monsterkamer. — s.-tin: monsterbus(fe); monsterblik. — s. without vaiue: monster zonder waarde

— to draw s.s from: monsters trekken van.—to send by s. post: als monster verzenden. — offer with s.s: bemonsterde offerte. — on s. = by s.: op monster. — to s. to: monsters van iets zenden aan. — to s.: bemonsteren.

— s.d offer: bemonsterde offerte. sampling order: monsterbriefje; order

tot het nemen van monsters. sanction a composition: een accoord homologeeren. — the s.: de homologatie.

sans recours: zonder regres.

satisfy a debt (a claim): een schuld {een vordering) betalen.

say: a sum of, s., f 500: een bedrag van laten we zeggen £ 500. — a sum of £ 500 (s. five hundred pounds): een bedrag van £ 500 [zegge vijf honderd pond sterling).

scales: balans. — unjust s.: onzuivere balans.

scan the market for an article: de markt afzoeken naar een artikel.

scarce: schaarsch. — money is s. now: het gekt is op H oogenblik schaarsch.

scarcity: schaarschte. — there is a great s. of apples: appels worden sterk gevraagd.

Schedule: dienstregeling; lijst; rooster; tabel. — s. of prices: prijslijst. — to file (= to give) one's s.: faiïleeren.

scheme: plan; ontwerp. — s. of arrangement : ontwerp-accoord.

scratcher: (Am.) kladboek.

screw up a price: een prijs opjagen; opschroeven.

scrip = s. certificate: recepis.

sea-accidents: zee-evenementen. — s.damage: zeeschade. — s. damaged: door zeewater beschadigd. — in a s.damaged condition : met zeeschade. — s. board: zeekust. — s.-port: zeehaven.

Seal: zegel. — to s.: verzegelen. — leaden . s.: plombeerloodje. —document under

s.: authentieke acte. — customs s.:

douanezegel. — under s.: gezegeld;

van een zegel voorzien. — s.ed bags :

geplombeerde zakken. seasonable goods: seizoenartikelen. second hand: tweedehands. — s. of

Exchange: secunda (wissel). — s.

to none: onovertroffen. — s.s: tweede

soort.

secure: 1) verkrijgen; zich verzekeren van; bemachtigen; koopen; in handen krijgen. 2) versterken. 3) verzekeren; assureer en; 4) dekken; zekerheid stellen. — s.d by: verzekerd door; zeker gesteld door; gedekt door. — s.d creditor: preferente crediteur.

security: fonds; waarde; zekerheid; onderpand. — on the s. of: op onderpand van.— collateral s.: zakelijke zekerheid. — to find as.: borg stellen.

— stand s. for: borg worden voor. seize goods : goederen in beslag nemen.

— to s. an opportunity: een gelegenheid aangrijpen.

seizure: verbeurdverklaring.

selection: varied s.: ruime keuze.

self-written: eigenhandig geschreven.

sell: verkoopen; verkocht worden. — to s. by anticipation: op levering verkoopen. — to s. by hand (= by private contract): uit de hand (= onderhands) verkoopen. — to s. (by) retail: in 't klein verkoopen. — to s. (by) wholesale: in H groot verkoopen.

— to s. cheap (dear): goedkoop (duur) verkoopen. — this article s.s wholesale at 5 sh. a dozen: dit artikel wordt in groot tegen 5 sh. per dozijn verkocht. — he sold the parcel for £ 5: hij verkocht de partij voor £ 5. — he sold the parcel at 5 sh. a piece: hij verkocht de party' tegen 5 sh. per stuk.

— the article s.s well: het artikel gaat vlug van de hand. — the article s.s badly (= heavily): het artikel gaat slecht. — we shall have to s. the parcel elsewhere: we zullen de partij aan iemand anders moeten verkoopen. — to s. in bulk: bij de massa (= in '< groot) verkoopen. — to s. off: opruimen. — to s. out: opruimen; uitverkoopen. — to s. short: in blanco verkoopen; dia baisse speculeeren; in den wind gaan.

Sluiten