Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SELLING — SHIP

selling-off: uitverkoop. — s. order: verkooporder. — s. price: verkoopsprijs.

semi-annual: halfjaarlijksch. — s.-manufactured article: halffabrikaat. — s. -monthly: halfmaandel ijksch.

send an order to: een bestelling doen bij.

— s. by rail: per spoor verzenden. — to b. in an account: een rekening inzenden. — to s. on: doorzenden. — to s. out circulars: circulaires rondzenden. — to s. up a price: een prijs omhoogjagen.

sender: afzender,

senior clerk: eerste klerk. — s. partner:

oudste vennoot. sensitive: gevoelig; bewegelijk (Beurs). separate: afzonderlijk. — by s. post:

onder afzonderlijk couvert; gesepareerd

— s.ly: gesepareerd.

series: serie; reeks. — s. of bonds: seriën pandbrieven.

serve a customer: een klant bedienen.

service: 1) dienst; 2) dienststaat; 3) leiding (gas of water). — postal s.: posterij(en). — on His (Her) Majesty's s. = O. H. M. S.: dienst. — a letter on H. M. S.: een dienstbrief.

— to place on s.-.inde vaart brengen. to establish a s.: een dienst instellen.

— fast (= express) s.: sneltreindienst.

serviceable: bruikbaar.

set: stel (wissel; monsters; connossementen, enz.). — to sell in s.s of six: in garnituren van 6 stuks verkoopen.

— to s. apart for: bestemmen voor.

— to s. a sum apart: een bedrag uittrekken. — to s. aside for: bestemmen voor. — to s. store by: gewicht hechten aan. — to s. up in business: zich vestigen.

set-back: achteruitgang; terugslag. — to experience a. s.-back: terugslag ondervinden.

settle: 1) vereffenen; afrekenen; voldoen; 2) zich vestigen. — to s. accounts : rekeningen betalen; afdoen. — you will please s. monthly with our travelier: U gelieve maandelijks met onzen reiziger af te rekenen.

settlement: 1) regeling; 2) afrekening; voldoening; vereffening; 3) rescontre; 4) vestiging; 5) nederzetting. — the s.: de rescontre. — in s. of: ter vereffening van. — to come to a s.: tot een schikking komen. — to make

a s. with: afrekenen met. — amicable

s.: minnelijke schikking. settling day: rescontre dag. severally: afzonderlijk. — s. liable:

hoofdelijk aansprakelijk. — jointly

and s.: solidair. severe: gevoelig; ernstig. sewing: bad s.: slecht naaisel. shade a price: een prijs iets lager stellen.

— as. duuer: iets tuier. — as. easier: iets kalmer.

shake a person's credit: iemands crediet

schokken. — a shaken credit: een

geschokt crediet. shaky debtor: zwakke debiteur. — a. ?.

banking-house: a bank die wankel

staat.

shallow-draft vessels: schepen met weinig diepgang.

sham sale: gefingeerde verkoop.

share: aandeel. — preference s.: preferent aandeel. — cumulative preferenoe s.: cumulatief preferent aandeel.

— fully paid s.: volgestort aandeel. — ordinary (= common) s.: gewoon aandeel. — s. in the profits: aandeel in de winst; tantième.—s. certificate: certificaat van aandeel. — registered s. certificate: certificaat van aandeel op naam. — 8. certificate to Bearer: Certificaat van aandeel aan toonder.

— s. capital: maatschappelijk kapitaal. — s. warrant to bearer: toonderaandeel. — to s. in: deelnemen aan.

— to s. in the profits: deelen in de winst. — s. holder = aandeelhouder.

— ordinary meeting of s. holders: gewone vergadering van aandeelhouders.

Sharp practices: bedriegelijke praktijken. sharper: oplichter; zwendelaar; fles-

schentrekker. shed: transit s.: loods voor tijdelijken

opslag.

shift: verhalen (naar een andere ligplaats brengen). — the cargo s.s: de lading werkt. — s.-ing board: stuwplank. — the cargo has s.ed: de lading is overgegaan.

ship lost or not lost: wal ook den bodem en het ingeladene moge wedervaren.

— to s.: verschepen; afladen; verialaden; expedieeren. — when s.ping larger quantities: bij verzending van grootere hoeveelheden. — s.breaker: scheepsslooper. — s.-broker: scheeps-

Sluiten