Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SORT — STANDARD

fort: sorteeren; schiften. — s.er: sorteerder. — s.ing carriage: postwagen.

sought = s. after: gezocht; gewild.

sound: soliede. — s. arrived: onbeschadigd gearriveerd. — s. securities: soliede fondsen. — to s. the market: de markt polsen.

spare: overcompleet.

special endorsement: endossement aan order.

specie: specie; gemunt geld. — to pay in s.: in klinkende munt betalen.

specifie: speciaal; afzonderlijk. — s. duties: specifieke rechten.

specification: specificatie; gedetailleerde opgave. — s. for British and Irish goods: Aangifte tot Uitvoer van vrije goederen. — s. of weight: wichtnota.

specify: specificeeren; specificeren.

specimen: type; monster. — s. case; monsterkist. — s. copy: presentexemplaar.

speculate: speculeeren. — to s. on a rise (on a fail): d la hausse (a la baisse) speculeeren.

speculation: speculatie. — to enter into a s.: een speculatie op touw zetten.

speculative: speculatief,

speculator: speculant.

sphere of activity: werkkring; arbeidsveld. — s. of business: arbeidsveld; rayon.

spül securities: spuien (= fondsen bij groote partijen tegelijk op de markt gooien).

spfrt: plotseling stijgen of dalen der koersen, (slang expression). — to put the s. on: de prijzen doen stijgen of dalen.

split the difference: het verschil deelen.

spot: loco; ter aflevering gereed. — on the s.: in loco. — s. goods = s. merchandise = s.s: loco goederen. — s. cotton: loco katoen. — s. business: loco zaken. — s. conditions: loco voorwaarden. — s. market: loco markt. — s. sale: loco verkoop. — s. price = price on s.: loco pry's. — s. rates: loco prijzen. — s. ship: „spot" schip.

spray: bruis; zeewater.

spurious coin (banknotes): valsche munt (bankbiljetten).

square transaction: eerlijke transactie. — to be s. with: quitte zijn met; afgerekend hebben met. —to s. an account:

een rekening vereffenen; betalen. — to get s. with: afrekenen met; tot een vergelijk komen niet.

stability: soliditeit; solvabiliteit. — s. of value: stabiliteit.

staff: personeel. — night p. : personeel van den nachtdienst. — the subordinate s.: het ondergeschikte personeel.

— to be on the s. of: werkzaam zijn bij.

stag: premiejager.

stagnancy: flauwheid; lusteloosheid; stilstand.

stagnant: flauw; lusteloos.

stagnation = stagnancy.

stale goods: verlegen goederen. — s. cheque: verjaarde chèque.

Stall: stalletje; kraam. — s. holder: markthandelaar.

stamp: stempel; zegel. — affixed s.: aangehechte (post)zegel. — embossed s.: zegelafdruk. — impressed s.: ingedrukt zegel. — to add an additional s.: bij zegelen. — s. collector: 1) ontvanger van zegelrechten; 2) postzegelverzamelaar. — s. duty: zegelrecht.

— exempt from s. duty: vry' van zegel. — to s.: stempelen. — s.ed: op zegel. — s.ed document: gezegeld stuk. — s.ed paper: formaatzegel.

Stand washing: bestand zijn tegen wasschen. — to s. rough usage: tegen ruwe behandeling bestand zyn. — to s. much wear and tear: tegen slijtage bestand zijn; niet slijten. — please, let the invoice s. as it is: gelieve het connossement te laten blijven zoo als het is. — we s. by our goods: we staan borg (we staan in) voor onze goederen. — to stand in high (in bad) repute with: goed (slecht) staan aangeschreven bij.—to s. void : van nul en geener waarde zijn. — to s. surety: borg zijn. — to s. over: onbetaald blijven. — our s.: onze expositie.

Standard: 1) standaard; norm; 2) vaste valuta; normaalpry's; 3) muntvoet; 4) houtmaat. — a high s. of living: een hooge levensstandaard. — doublé s.: dubbele standaard. — limping s.: hinkende standaard. — single s.: enkele standaard. — s. of value: waardestandaard. — s. full erop: normaal oogst. — s. form: officieel model. — s. price: normaal prijs.

Sluiten