Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAIT — WHOLESALE

load: bij wagons vol. — to sell by the w.-load: bij de wagon verkoopen.

walt upon a person with a thing: iemand iets doen toekomen.

wal ter: suppoost (van de Beurs).

waive a claim: afstand doen van een aanspraak (een recht).

walk of a postman: wy'k van een postbode.

wall: to go to the w.: arm worden; failleeren. —W.Street: Effectenbeurs in New York.

nrant: for w, of payment: bij gebrek aan betaling. — w. of goods: gebrek aan goederen. — this book is much w.ed: er is veel navraag naar dit boek.

Wat loan: oorlogsleening. — w. insurance : molestverzekering.

varehouse : magazijn; pakhuis.— ex w.: af magazijn. — cold-storage w.: koelpakhms. — w. account: magazijnrekening.— w.-book: magazijnboek. — w.-charges: opslagkosten. — w.-company: veem. — w.-goods: magazijngoederen. — w.-keeper: magazijnmeester. — w.man: magazijnmeester; magazijnbediende. — w.rent: pakhuishuur; zolderhuur; huur. — w.-room; opslagruimte. — to w.: opslaan.

vare-room: magazijn.

rarehousing: entreposeering. — w. system: entrepótstelsel.

rarrant: 1) machtiging; 2) eed; bewijs van opslag. — bearer w.: eed aan toonder. — dividend w.: dividend mandaat. — original w.: eerstehands (= groote) ceel. — by special w. to H. M. the King: Hofleverancier van Z. M. den Koning. — w.iron: ijzer op ceel. — to w.: garandeeren; rechtvaardigen. — fully w.ed: volkomen gerechtvaardigd.

farranty: garantiebewijs.

rar-risk premium: molestpremie.

rashable fabric: waschechte stof.

rashing fabric: waschechte stof.

raste-book: kladboek.

ratching: bewakingskosten.

rater-carriage: watertransport; vervoer te water. — w.-tight: waterdicht. — w.-power: waterkracht.

ratered capital: verwaterd kapitaal.

ray: zaken; vak. — he is in the oil w.: hy' dod in olie. — be is ia the grocery w.: hij is kruidenier. — he is in a

large w. of business: hij dod groote zaken. — we have put you in the w. of a good bargain: wy hebben U de gelegenheid geboden goede zaken te doen. — in a large (small) w.: op groote (kleine) schaal. — we expect you will put this order our w.: wij verwachten dat U deze bestelling aan ons zult gunnen. — w.-bill: geleibrief.

W. C. = without charges: zonder kosten; Z. K.

weak: the market is w.: de markt is flauw.

weather: to experience heavy w.z zwaar weer hebben. — w.-conditions: weersgesteldheid. — w. working day: werkbare dag.

weighage: waaggeld.

weigh-house: waag.

weighlng: charges for w.: weegloon; waaggeld.

weight: gewicht. — delivered w. = landed w. = landing w.: uitgeleverd gewicht, — gross w.: bruto gewiekt. — gross w. for net: bruto voor netto. — intaken w. = shipped w. m shipping w.: ingenomen gewicht. — short w.: (gewichts)manco. — stamped w.s: geijkte gewichten. — to sell by the w.: bij het gewicht verkoopen; bij het gewicht verkocht worden. — w.s and measures: maten en gewichten. — w.-note: wichtnota.

well-finished: zorgvuldig afgewerkt. — a w.-informed correspondent: een goed ingelichte correspondent. — w.situated: op goeden stand. — w.stocked: goed voorzien; ruim gesor'teerd.

wharfage: kadegeld; kadehuur; kaaigdd.

wharf-charges = wharfage.

wharfinger: kaaimeester.

when due: op den vervaldag. — w. in cash: na ontvangst; na betaling. — w. received: na ontvangst.

Whole life Insurance: verzekering op het hede leven.

wholesale: in H groot. — to sell w.: in H groot (en gros) verkoopen. — a w. business: een groothandel; een grossierderij. — w. dealer = w. merchant: grossier; groothandelaar. — w. price: en gros prijs; grossiersprijs. — w.-trade: groothandel. — w.trader: grossier.

Sluiten